اخوان

akhavan

سخنان پیام اخوان، در کمیته سیاست خارجی سنای کانادا

حقوق بشر در ایران باید بیشتر از مسئله اتمی مورد نظر سیاست خارجی کانادا باشد دکتر پیام اخوان، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه مک گیل مونترآل و فعال شناخته شده حقوق بشر، روز 15 فوریه 2012 در جلسه‌ کمیته‌ سیاست خارجی مجلس سنای کانادا حضور یافت و سخنانی در رابطه با مخالفت با حمله نظامی…