استخدام Archives - هفته نامه خبری سلام تورنتو - Salam Toronto Weekly Newspaperهفته نامه خبری سلام تورنتو – Salam Toronto Weekly Newspaper

آگهی های استخدام

 • وکیل (خانم یا آقا) با سابقه حقوقی د ر ایران جهت امور کنسولگری در یک د فتر حقوقی د ر ریچموند هیل به همکاری د عوت میشود.
  (پرد اخت بصورت د رصد ی)
  لطفاً تنها در صورتیکه سابقه حقوقی دارید رزومه خود را ارسال کنید:

  info.ariaimmigration@gmail.com

  Posted 4 days ago in استخدام

 •  

  به یک فروشنده با تجربه فروشندگی

  با درآمد مکفی در یک نمایشگاه بزرگ اتومبیل نیازمندیم.

  داشتن گواهینامه رانندگی الزامیست.

  416-275-0906

  Posted 6 days ago in استخدام

بازگشت به لیست کامل