داستان

کرمیت کیم روزولت

قسمت نهم: کرمیت روزولت

داستان جوانان زیر آفتاب را از ابتدای دهه 1330 (دهه 1950) شروع کردیم تا ببینیم قبل از پا به دنیا نهادن این نسل، اوضاع و احوال مملکت ایران به چه گونه بود و مردم به چه کار بودند. دو شاهد داستان ما، بید مجنون و بهار نارنج، حین گردش و چرخش در مرکز تهران، در…

pic8

قسمت هشتم: سه میهمانی

داستان جوانان زیر آفتاب را از ابتدای دهه 1330 (دهه 1950) شروع کردیم تا ببینیم قبل از پا به دنیا نهادن این نسل، اوضاع و احوال مملکت ایران به چه گونه بود و مردم به چه کار بودند. دو شاهد داستان ما، بید مجنون و بهار نارنج، حین گردش و چرخش در مرکز تهران، در…

میدان توپخانه

قسمت ششم: سی تیر

داستان جوانان زیر آفتاب را از ابتدای دهه 1330 (دهه 1950) شروع کردیم تا ببینیم قبل از پا به دنیا نهادن این نسل، اوضاع و احوال مملکت ایران به چه گونه بود و مردم به چه کار بودند. گفتیم که مصدق با رای مجلس نخست وزیر شده، و او ملی شدن صنعت نفت را اعلام…

میتینگ در میدان بهارستان (حصار مجلس شورا جلو،  منار و گنبد مسجد سپهسالار عقب)

قسمت پنجم: میدان بهارستان

داستان جوانان زیر آفتاب را از ابتدای دهه 1330 (دهه 1950) شروع کردیم تا ببینیم قبل از پا به دنیا نهادن این نسل، اوضاع و احوال مملکت ایران به چه گونه بود و مردم به چه کار بودند. گفتیم که مصدق با رای مجلس نخست وزیر شده، و او ملی شدن صنعت نفت را اعلام…

صادق هدایت همراه با دوستانش 1307

قسمت چهارم: کافه نادری

داستان جوانان زیر آفتاب را از ابتدای دهه 1330 (دهه 1950) شروع کردیم تا ببینیم قبل از پا به دنیا نهادن این نسل، اوضاع و احوال مملکت ایران به چه گونه بود و مردم به چه کار بودند. گفتیم که مصدق با رای مجلس نخست وزیر شده، و او ملی شدن صنعت نفت را اعلام…

ring-story

انگشتری در آبراهه

به قلم نویسنده ساکن کانادا محمد سطوت جرج خسته از کار روزانه با سرعت به سمت ایستگاه اتوبوس میرفت. او هر شب دقایقی چند قبل از ساعت دوازده محل کار خودرا ترک میکرد تا با اتوبوسی که رأس ساعت دوازده به ایستگاه میرسید خود را به خانه رساند. بارش باران سیل آسائی که آن روز…

n00008791-b

شوق زندگی

داستان کوتاه به قلم نویسنده ساکن کانادا محمد سطوت از همان‌وقتی که سر از تخم بیرون آورد دلبسته و وابسته او شدم. ساعت‌ها ناظر تلاش بدون وقفه اش بودم که سعی می‌کرد خود را از زندانی که رابطه او را با دنیای آزاد قطع مینمود نجات دهد. وقتی توانست سرش را از تخم بیرون بیاورد…

دکتر مصدق با عده ای از مدیران جراید طرفدار دولت او / نفر دست راست مصدق، کریم پور شیرازی مدیر روزنامه شورش

قسمت سوم: امیـد

و این داستان نسل ماست، نسلی که در دهه 1330 به دنیا آمد؛ دهه ملی شدن نفت در ایران و دولت دمکراتیک دکتر محمد مصدق، دهه مرگ استالین و کودتای 28 مرداد، دهه مک کارتیزم، دهه کتاب شکست ناپذیر آرتور میلر و رقص راک ـ اندـ رول الویس پریسلی. این داستان نسل ماست، نسلی که…

young-boy-542x292

کوچکِ خانه

به قلم نویسنده ساکن کانادا محمد سطوت تازه مادر سفره غذا را پهن کرده بود که علی بزرگترین برادرم داد زد: «حسین، کوزه را آب کردی». دلم از گرسنگی ریسه می رفت، خودم را آماده کرده بودم تا مثل همه سر سفره بنشینم که با نعره داداش علی از جا پریدم، می دانستم اگر کوزه…

نیما یوشیج

قسمت دوم: صبح می دمد

بالا پشت بوم، کوچه چاپخونه، مادر جوون و حامله، رختها روی بند، خورشید خانم، وسط آسمون آبی تهرون، لبخند زنون. حیاط همسایه، دیگ غذا، رو آجرا، عطر پلو توی هوا. خونه بغلی، لحافدوزی، یه نفر داره تار میزنه، ریتم خوشی توی هوا موج می زنه: ـ رپ و رپ و رپ پنبه می زنیم، رپ…

سال 1331 - مصدق، زاهدی، علی هیئت، دکتر فاطمی، دکتر بقائی...
هنگام ورود به مجلس

قسمت اول: زیر آسمان کبود

این داستان نسل ما است، نسلی که در دهه 1330 به دنیا آمد؛ دهه ملی شدن نفت در ایران و دولت دمکراتیک دکتر محمد مصدق، دهه مرگ استالین و کودتای 28 مرداد، دهه مک کارتیزم، دهه کتاب شکست ناپذیر آرتور میلر و رقص راک ـ اندـ رول الویس پریسلی. این داستان نسل ما است، نسلی…