دورهام

مشخصات خانواده مهربان اوشاوا اعلام شد

مشخصات اعضای خانواده ای که در تیراندازی جنون آمیز یکی از بستگانشان در بامداد جمعه گذشته در اوشاوا کشته شدند اعلام شد. کریس تِرِینِر Chris Traynor پنجاه ساله و سه فرزندش بِرَدلی 20 ساله، اَدِلِید 15 ساله، و جوزف 11 ساله در این...

صدای گلوله ها و فریاد زن در نیمه شب اوشاوا: مرگ پنج عضو خانواده در جنایت ـ خودکشی

عقربه های ساعت هنوز به 1:30 بامداد جمعه نرسیده بود که تلفنهای پلیس منطقه دورهام در شرق تورنتو پشت هم به صدا آمد. مردم گزارش می دادند که صدای گلوله هایی را از یک خانه شنیده اند. افسران پلیس در محل با پنج جسد روبه رو شدند. به...