مارکت

رشد 4/7 درصدی قیمت ها و 19 درصدی معاملات

با بررسی آمار ماه اکتبر ۲۰۱۳ که توسط بورد تخصصی املاک تورنتوی بزرگ در بخش اطلاعات و آمار MLS انتشار یافته، میانگین قیمت املاک مسکونی با 7/4 درصد و تعداد معاملات با بیش از ۱۹ درصد رشد، بازار پررونقی را نسبت به اکتبر سال گذشته پشت سر گذاشت. جزییات تغییرات طی ۵ جدول در گزارش…

35/8 میلیارد دلار حاصل معاملات 9 ماه سال 2013

در بررسی اطلاعات و آمار منتشر شده از سوی انجمن تخصصی املاک بزرگ شهر تورنتو، پیرامون معاملات مسکن ۹ ماهه سال ۲۰۱۳ (از ابتدای ژانویه تا پایان سپتامبر) که از طریق سیستم MLS به انجام رسیده، نکات خواندنی به شرح سه جدول زیر که جدول نخست وضعیت معاملات مسکن ۹ ماهه به تفکیک محدوده‌های قیمتی…

تعداد معاملات مسکن در نیمه اول اکتبر 21 درصد افزایش یافت!

آخرین آمار بورد تخصصی املاک تورنتو که حاکی از وضعیت بازار در نیمه اول ۲۰۱۳ در بزرگشهر تورنتو مشتمل بر مناطق یورک، دورهام، هالتون، پیل و شهر تورنتو می‌باشد، نشان از ادامه افزایش تعداد معاملات به میزان 5/21 درصد و نیز میانگین قیمت‌ها حدود 5/7 درصد در بازار داشته است. اطلاعات گردآوری شده از سیستم…

۷۴۱۱ معامله به میزان حدود ۴ میلیارد دلار

در بررسی اطلاعات و آمار منتشر شده از سوی انجمن تخصصی املاک بزرگ شهر تورنتو، پیرامون معاملات مسکن ماه سپتامبر سال ۲۰۱۳ که از طریق سیستم MLS به انجام رسیده، نکات خواندنی به شرح سه جدول: نخست وضعیت معاملات مسکن در سپتامبر و جداول دوم و سوم جزییات بیشتری از مناطق مختلف بزرگ‌شهر تورنتو مربوط…

رشد 6/5 درصدی قیمت‌ها و ۳۰ درصدی معاملات

با بررسی آمار ماه سپتامبر ۲۰۱۳ که توسط بورد تخصصی املاک تورنتوی بزرگ در بخش اطلاعات و آمار MLS انتشار یافته، میانگین قیمت املاک مسکونی با 5/6 درصد رشد و تعداد معاملات با بیش از ۳۰ درصد رشد، بازار پرمعامله و داغی را نسبت به سپتامبر سال گذشته به رخ می‌کشد. جزییات تغییرات طی ۵…

بررسی بازار املاک مسکونی منطقه یورک در 8 ماه نخست سال 2013

در بررسی اطلاعات و آمار منتشر شده از سوی انجمن تخصصی املاک بزرگ شهر تورنتو، پیرامون معاملات مسکن ۸ ماهه سال ۲۰۱۳ (از ابتدای ژانویه تا پایان آگوست) در منطقه یورک که از طریق سیستم MLS به انجام رسیده، نکات خواندنی به شرح چهار جدول زیر قابل طرح است. لازم به اشاره است که جدول…

میزان معاملات مسکن در نیمه اول سپتامبر 29 درصد افزایش یافت!

آخرین آمار بورد تخصصی املاک تورنتو که حاکی از وضعیت بازار در نیمه اول سپتامبر ۲۰۱۳ در بزرگشهر تورنتو مشتمل بر مناطق یورک، دورهام، هالتون، پیل و شهر تورنتو می‌باشد، نشان از ادامه افزایش تعداد معاملات به میزان ۲۹ درصد و نیز میانگین قیمت‌ها به مقدار ۴ درصد در بازار داشته است. اطلاعات گردآوری شده…

در حاشیه بازار مسکن آگوست 2013 چه گذشت؟

در بررسی اطلاعات و آمار منتشر شده از سوی انجمن تخصصی املاک بزرگ شهر تورنتو، پیرامون معاملات مسکن ماه آگوست سال ۲۰۱۳ که از طریق سیستم MLS به انجام رسیده، نکات خواندنی به شرح سه جدول: نخست وضعیت معاملات مسکن در آگوست و جداول دوم و سوم جزییات بیشتری از مناطق مختلف بزرگ‌شهر تورنتو مربوط…

ماه آگوست 2013 رشد 5 درصدی قیمت ها و 21 درصدی معاملات مسکن

با بررسی آمار ماه آگوست ۲۰۱۳ که توسط بورد تخصصی املاک تورنتوی بزرگ در بخش اطلاعات و آمارMLS انتشار یافته، میانگین قیمت املاک مسکونی با ۵ درصد و تعداد معاملات با بیش از ۲۱ درصد رشد، بازار داغی را نسبت به آگوست سال گذشته نشان می‌دهد (تعداد معاملات در آگوست ۲۰۱۲ برابر با ۶۲۴۹ مورد…

نگاهی به وضعیت یک ساله معاملات مسکن در ریچموندهیل

در بررسی اطلاعات و آمار منتشر شده از سوی انجمن تخصصی املاک بزرگ شهر تورنتو، پیرامون معاملات مسکن یک‌ساله ماهه گذشته (از ابتدای آگوست ۲۰۱۲ تا پایان جولای ۲۰۱۳) که از طریق سیستم MLS به انجام رسیده، نکات خواندنی به شرح دو جدول زیر ـ که جدول نخست وضعیت میانگین قیمت مسکن به تفکیک نوع…

در نیمه اول آگوست: افزایش شگفت انگیز 22/5 درصدی معاملات مسکن

آخرین آمار بورد تخصصی املاک تورنتو که حاکی از وضعیت بازار در نیمه اول آگوست ۲۰۱۳ در بزرگشهر تورنتو مشتمل بر مناطق یورک، دورهام، هالتون، پیل و شهر تورنتو می‌باشد، نشان از ادامه افزایش میانگین قیمت‌ها در بازار داشته است. اطلاعات گردآوری شده از سیستم MLS، طی ۳ جدول میانگین قیمت‌ها، تعداد معاملات انجام شده…

28 میلیارد دلار حجم معاملات 7 ماه سال 2013

در بررسی اطلاعات و آمار منتشر شده از سوی انجمن تخصصی املاک بزرگ شهر تورنتو، پیرامون معاملات مسکن ۷ ماهه سال ۲۰۱۳ (از ابتدای ژانویه تا پایان جولای) که از طریق سیستم MLS به انجام رسیده، نکات خواندنی به شرح سه جدول زیر است که جدول نخست وضعیت معاملات مسکن ۷ ماهه به تفکیک محدوده‌های…

ماه جولای 2013 رشد 8 درصدی قیمت ها و 16/5 درصدی معاملات املاک

با بررسی آمار ماه جولای ۲۰۱۳ که توسط بورد تخصصی املاک تورنتوی بزرگ در بخش اطلاعات و آمار MLS انتشار یافته، میانگین قیمت املاک مسکونی با حدود ۸ درصد و تعداد معاملات با حدود ۱۶.۵ درصد رشد، بازار داغی را نسبت به جولای سال گذشته نشان می‌دهد (تعداد معاملات در جولای ۲۰۱۲ برابر با ۷۳۳۸…

سه ماهه دوم سال 2013 نسبت به سال 2012 رونق بیشتر اجاره کاندو آپارتمان ها

در پی بررسی آمار تهیه شده توسط بورد تخصصی املاک بزرگ‌شهر تورنتو پیرامون وضعیت اجاره نشینی که درMLS انتشار یافته است، ۴ جدول و یک نمودار به شرح زیر قابل بررسی است: در جدول شماره ۱ وضعیت تعداد آپارتمان اجاره رفته در سه ماهه دوم سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ مورد مقایسه قرار گرفته است. در…

در سه ماهه دوم سال نیز: بازار کاندو آپارتمان، از جنب و جوش بازنایستاد!

طی آخرین آماری که توسط بورد تخصصی املاک تورنتو، هفته گذشته در MLS منتشر شد، وضعیت بازار کاندو آپارتمان در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۳ به شرح زیر قابل می باشد: براساس اطلاعات مندرج در سیستم MLS، در رابطه با معاملات کاندو آپارتمان‌ها در تورنتوی بزرگ شامل شهر تورنتو و مناطق پیل، دورهام، هالتون، یورک…

اطلاعیه خبری

این بانک با ارائه کارت های اعتباری بدون نیاز به سپرده وثیقه یا سابقه اعتباری، بزرگترین چالش پیش روی تازه واردین را برطرف می سازد

معاملات مسکن بزرگ شهر تورنتو طی 6 ماه اول سال: مناطق پررونق و گران قیمت کدامند؟

با بررسی آماری که توسط بورد تخصصی املاک تورنتوی بزرگ در بخش اطلاعات و آمار MLS انتشار یافته، گزارش زیر به همراه ۵ جدول حاصل شده است: این گزارش با این نگرش تهیه گردیده که دریابیم در شش‌ماهه نخست سال کدام شهر و مناطق در بزرگ‌شهر تورنتو دارای چه نوع رتبه بندی از منظر‌های مختلف…

ماه جون 2013: رشد مثبت میانگین قیمت همه نوع ملک در تمام مناطق بزرگ شهر تورنتو

با بررسی آماری که توسط بورد تخصصی املاک تورنتوی بزرگ در بخش اطلاعات و آمار ام ال اس انتشار یافته، گزارش زیر دارای دو بخش عمده است: بخش اول گزارش، بررسی بازار در ۶ ماه نخست را در بر دارد که شامل دو جدول ۱ و ۲ و دو نمودار می‌باشد. دو جدول شماره ۱…

در حاشیه بازار مسکن می 2013 چه گذشت؟

در بررسی اطلاعات و آمار منتشر شده از سوی انجمن تخصصی املاک بزرگ شهر تورنتو، پیرامون معاملات مسکن می ماه سال ۲۰۱۳ که از طریق سیستم MLS به انجام رسیده، نکات خواندنی به شرح سه جدول زیر (جدول نخست وضعیت معاملات مسکن در می ماه و جداول دوم و سوم جزییات بیشتری از مناطق مختلف…