تاریخ

Dew_line_1960

کانادا در یکصد و پنجاه سال گذشته: جدول تعیین وقت استاندارد، اولین کتابخانه عمومی انتاریو، کشف انسولین، شبکه سراسری رادار، اولین عمل پیوند کبد

سال 2017 مصادف است با یکصد و پنجاهمین سالگرد تولد کشور کانادا. در این یکصد و پنجاه سال در کانادا چه اتفاقاتی افتاده که…