مهدی مرادی

مهدی مرادی

پنج راز موفقیت

پنج راز موفقیت

ظاهرا امسال یک زمستان واقعا کانادایی در پیش داریم، بارش برف و باران به همراه نوسانات شدید هوا، بسیاری را...

اشتیاق کاری

اشتیاق کاری

در حالیکه تابستان امسال در انتاریو به نیمه رسیده، نشانی از گرمای شرجی معمول در تابستانهای گذشته نبوده است. خوشبختانه...

نوآوری یا مرگ؟

نوآوری یا مرگ؟

دوربین‎ها و فیلم‎های عکاسی کداک و فوجی ‎فیلم، یکی از نوستالژی‎های نوجوانی بسیاری از ماست. کداک و فوجی‎فیلم سرنوشت متفاوتی...

Page 2 of 3 1 2 3