avatar

ماگزیار میرحسینی

دندان زیبا، لبخند زیبا

حس شنوایی افراد می زند. کاهش شنوایی پروسه ای تدریجی است که آهسته اما پیش رونده است.  در سالهای اخیر پیشرفت های شگفت انگیزی در زمینه وسایل کمک شنوایی حاصل آمده و دستگاههای جدید دیجیتال، به کمک کسانی آمده که دچار مشکلات گوناگون شنوایی هستند. سری مطالب زیر به کسانی که ناهنجاری شنوایی دارند، کمک…

20 دلیل برای استفاده ازسمعک

زندگی پرسروصدای امروز، صدمات زیادی به حس شنوایی افراد می زند. کاهش شنوایی پروسه ای تدریجی است که آهسته اما پیش رونده است.  در سالهای اخیر پیشرفت های شگفت انگیزی در زمینه وسایل کمک شنوایی حاصل آمده و دستگاههای جدید دیجیتال، به کمک کسانی آمده که دچار مشکلات گوناگون شنوایی هستند. سری مطالب زیر به…

خروپف Snoring

مراقب عارضه  Sleep Apnea  باشید اگر شدید و دائمی است حتما نیاز به درمان دارد در حالت خروپف شدید، اکسیژن به میزان کافی به ریه نمی رسد، و قلب مجبور می شود تندتر و سخت تر کار کند. زندگی پرسروصدای امروز، صدمات زیادی به حس شنوایی افراد می زند. کاهش شنوایی پروسه ای تدریجی است…

چرا خجالت؟

با اعتماد به نفس از وسیله کمک شنوایی خود استفاده کنید زندگی پرسروصدای امروز، صدمات زیادی به حس شنوایی افراد می زند. کاهش شنوایی پروسه ای تدریجی است که آهسته اما پیش رونده است.  در سالهای اخیر پیشرفت های شگفت انگیزی در زمینه وسایل کمک شنوایی حاصل آمده و دستگاههای جدید دیجیتال، به کمک کسانی…

چگونه از وسیله کمک شنوایی خود نگهداری کنیم؟

این وسایل  را باید از آب، گرما، آفتاب، کودکان، الکل، روغن  و اسپرهای مو دور نگه داشت زندگی پرسروصدای امروز، صدمات زیادی به حس شنوایی افراد می زند. کاهش شنوایی پروسه ای تدریجی است که آهسته اما پیش رونده است. در سالهای اخیر پیشرفت های شگفت انگیزی در زمینه وسایل کمک شنوایی حاصل آمده و…

Intigai_and_Intiga

نکاتی درباره مشکل کم شنوایی

زندگی پرسروصدای امروز، صدمات زیادی به حس شنوایی افراد می زند. کاهش شنوایی پروسه ای تدریجی است که آهسته اما پیش رونده است. در سالهای اخیر پیشرفت های شگفت انگیزی در زمینه وسایل کمک شنوایی حاصل آمده و دستگاههای جدید دیجیتال، به کمک کسانی آمده که دچار مشکلات گوناگون شنوایی هستند. سری مطالب زیر به…

چـــی؟

کودک باهوش و منظم ممکن است فقط به خاطر نقص شنوایی، در درس و زندگی عقب بیافتد. اگر کودکی سئوالات را خوب متوجه نمی شود، اگر صدای رادیو، تلویزیون را بیش از حد بلند می کند، اگر بلند صحبت می کند، شاید دچار مشکل شنوایی است! زندگی پرسروصدای امروز، صدمات زیادی به حس شنوایی افراد…

چند نوع کم شنوایی وجود دارد؟

زندگی پرسروصدای امروز، صدمات زیادی به حس شنوایی افراد می زند. کاهش شنوایی پروسه ای تدریجی است که آهسته اما پیش رونده است. در سالهای اخیر پیشرفت های شگفت انگیزی در زمینه وسایل کمک شنوایی حاصل آمده و دستگاههای جدید دیجیتال، به کمک کسانی آمده که دچار مشکلات گوناگون شنوایی هستند. سری مطالب زیر به…