963

T: (905) 889-2526 1398 اسفند 29 پنجشنبه B Salam Toronto Weekly March 19, 2020 (905) 889-2526 (905) 889-2507 Fax: (905) 889-3897 SalamToronto.ca info@salamtoronto.ca salam TORONTO TM Salam Toronto is a Registered Trade Mark of Salam Toronto Media Inc. and may only be used under license from Salam Toronto Publications Every Thursday $ 1 Per Issue, Annual Subscription $ 50 + Postage + Tax مطالب همراه نام، نظر نویسندگان آنهاست، و لزوما نظر سلام تورنتو باشد. مسئولیت نمی این مطالب به عهده آنهاست. نویسندگان مسئولیت کلیه مطالب اطلاعات مندرج و درآگهی ها به عهده آگهی دهندگان است و سلام تورنتو هیچگونه مسئولیتی در مورد آگهی ها ندارد. Salam Toronto Weekly 7398 Yonge St. Unit D22, Thornhill, ON L4J 8J2 یکصد و سی پرستار به تعداد پرستارهایی که به سوالات تلفنی شما جواب می دهند افزوده شد اتاق خبر سلام تورنتو تله هلث اونتاریو از طریق تلفن به سوالات پزشکی شما فوری پاسخ می دهد. به دنبال شکایت ساکنان تورنتو از معطلی های طولانی پشت تلفن برای تماس با خط تلفن بهداشت اونتاریو ، کریستین الیوت وزیر بهداشت و درمان Telehealth اونتاریو گفت تعداد پرستارهایی که در این سیستم مردم را از پشت تلفن راهنمایی می کنند افزوده شده. شماره تله هلث اونتاریو به قرار زیر است: 1-866-797-0000 امید آن است که با افزوده شدن تعداد پرستارها این سیستم، ساکنان اونتاریو سریعتر اطلاعات پزشکی که لازم دارند را دریافت کنند. براساس این گزارش یکصد و سی نفر به تعداد پرستارها این سیستم افزوده شده. این پرستارها می توانند تلفن کنندگان را برای ارزیابی و تشخیص عوارض راهنمایی کنند و در صورت نیاز آنها را به مراکز پزشکی ارجاع دهند. وزارت بهداشت و درمان اونتاریو در حال مشاوره Registered با انجمن پرستارهای رسمی اونتاریو هزار نرس عضو این ۴۴ است تا با استفاده از Nurses انجمن، میزان کمک به ساکنان اونتاریو را افزایش دهد. در صورت نیاز به راهنمایی های پزشکی با تله هلث تماس بگیرید 1-866-797-0000 اونتاریو 1-866-797-0000 شماره تله هلث اونتاریو

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY5MDY=