957

Salam Toronto Weekly 58 February 06, 2020 1398 بهمن 17 پنجشنبه جدول شرح در متن جار و جنجال عضو راهی پس زننده فیلم بیژن شیرمرز سخت ناراضی فناپذیر تـسهیلات پوستدباغی شده حیوانات پول قاجاری باران تند مــاچ سایه شـاه ساسانی پسوندنظیر جــاری انس دادن تــوده غله ابری توقف مولقه درد پارچهایگرانبها شکوه عصــب راه فرار دروغخودمانی ضد کهنه آوایی به معنــای نه کمیابی کلمهاستجابت دعـــا کاکل مــرطوب کشورآسیایی راز هواپیمای عجول شهر مهم افغــانستان سنگهای گرانبـها کجرو و منحـــرف آب شرعی تیرپیکاندار مرمر خــاک هدایت گر میوه ترش و شیریـــن ضمیر غایب گوشی وسایل صوتی بازیگرخانم رگ خواب گردنبند مرواریــد بخیل لانه پرندگان شیره برخی درختان کلمه سئوالی شکافتن قبر پسر عرب عزاداری آوای موزون کشتی جنگی نوعی شیرینی کمک رسانی زائو ترسان محصول لنگــه نت یکی ماده به آخر تدارک دیدن پناهگاه مجــرمان گردنبند وظیفهای بعهده دارد وقت معین لقب مولانا دارفانی شمیم آن سوی آرایشصورت بازیگران شگردها دنیا قطــار آتشگیر بـاوقـار رشته شمشیربازی شــاد نشده چرخ و گردون شهر استان فــارس نام دخترانه مجرای آب از اجزای پیراهن عنصرشیمیایی عدد ترتیبی شهر مرزی بیکار ایـالتـی ظرف آبجوش یدککشیدن وسیلهنقلیه دهان پرنده اجـــداد تهمتن فنجانقهوه فیلم پر زد و خورد خدای من جوی مقابل ویران دالان گل جزایر قنـــاری پول کویت میوهبهشتی مارکی بر کامیون لقب بزرگان قبیــلهها گهگاه رخنه کردن اهلی همبستگــی عمل بارش پــای افزار عنصرنمکی ویـزا یازده نـــام رودی غوغا از عناصر شیمیایی باد ویرانگر بسیارتبسم کننـــــده بافته یــواش نوشتنرسمی طول زندگی بنده ضمیر وزنی سراینده چند وارث کاسه به دست روزی طلب ورزش آبی برش هلالی خطر کردن دریغا قوای نظامی شهر ایران بخششها اختلال در خود ماندگی شهـر هنـد محل زندان مسعود سعد حرف عطف میان آمالکوهنوردان جزیره جنوبی اسبـابمنزل دستبرد به غذا اینک نیرنگ بیماری پوستی پسوندآلودگی اجازه داده شده پدر عرب همنشینزن دیــریــن پوپک بست نواری لبــاس لـوزالمعـده سرخوردن شیـره خـرما گیاهطبی نوعی شیرینی بودن آقای گل لیگ برتر بـزرگشدن خوراک سفر وسیله ای در چرخخیاطی تالار فــــوری خسخس جام قهرمانی شمشیر پشیمـانــی آلـوده بیماریکمخونی رفع خستگی بــرطبق طعمه ظرف روسیاه پسرمازندرانی مظهر لاغری امربهبریدن سبزی پیچیده حرکت تناوبی طرفــــدار سوراخسوراخ مــردن یاریدهنده الهــــه خودپسندی جایزه ادبی فــــرانسه فارسیامروزی تصدیقبیادبانه پراکنده گاو تبتی مراسم بزرگداشت غذای آویزان ضعیف شل مکاتبه گلهگوسفندان تخت پادشاهی چغندر پخته فحــش دادن نبات آگــــــاه چیزها جنگل درخت تایید پست اینترنتی پـنبه دانـــه بوی کهنگی نوعی عدس امر ماندن کنـده کـاری کم کردن ای دل شاعر نوعی ژانر فیلم مـوادمعدنـی مهراس اشکـــــنه کمیاب آرام خودمانی صدای کلاغ رایـانه همـراه آدمی مبـاشـر ضربه روحی درخت جنگلی قله ایرانی تصدیقعلمی ثریا از مجازات... غافــلمشـو دریا ســرشــار ضمیر فرانسوی

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY5MDY=