957

Salam Toronto Weekly 27 1398 بهمن 17 پنجشنبه February 06, 2020 اعتصابات یکروزه معلمان مدارس اونتاریو هم منطقه ای، هم سراسری اتاق خبر سلام تورنتو خیابانهای اصلی جنوب اونتاریو روز سه شنبه ترافیک سبکتری داشتند. علت آن بود که هزاران تن از معلمان مدارس اونتاریو در اعتصاب بودند. سه اتحادیه بزرگ معلمان فشارهایشان بر دولت اونتاریو را افزایش داده اند. روز سه شنبه معلمان مدارس کاتولیک اونتاریو در سراسر استان دست به اعتصاب زدند. همچنین اتحادیه معلمان دبستانها و اتحادیه معلمان دبیرستانها، در همین روز اعتصابات منطقه ای یکروزه داشتند به این معنا که در تعدادی از مدارس استان در اعتصاب بودند. علتچیست؟ اتحادیه هایاصلیمعلمان اونتاریو از ماه آگوست بدون قرارداد کاری می باشند و مذاکرات آنها با نمایندگان وزارت آموزش و پرورش به جایی نرسیده. اتحادیه ها برای روزهای آینده اعتصابات دیگری را چه به صورت منطقه ای و چه به صورت سراسری برنامه ریزی کرده اند. مثلا، روز پنجشنبه ششم فوریه معلمان تمام مدارس اونتاریو در اعتصاب خواهند بود. دولت اونتاریو اعلام کرده که به ازای روزهای از دست رفته، مبالغی را به اولیای دانش آموزانی که از مدرسه محروم شده اند پرداخت می کند. اطلاعات بیشتر و نحوه تقاضا کردن برای این کمک هزینه به قرار زیر است: همانطور که قبلا در نشریه و وب سایت به اطلاعتان رساندیم، ‌ salamtoronto.ca دولت اونتاریو اعلام کرده به ازای هر روز تعطیلی مدارس، مبلغی را به عنوان کمک مالی به والدین دانش آموزان واجد شرایط، از کودکستان تا دبیرستان، می پردازد. برای اطلاعات بیشتر و اپلای کردن به سایت مراجعه ontario.ca/SupportforParents تماس 1.888.444.3770 کنید و یا با تلفن بگیرید. پرداختکمکهزینه به خانواده های اونتاریو • بهخاطراعتصاباتمعلمان «استفن له چه» وزیر آموزش و پرورش اونتاریو هفته گذشته گفت دولت استانی به پدر و مادرهایی که به خاطر اعتصابات معلمان به زحمت افتاده اند، کمک هزینه می دهد. دلار ۶۰ تا ۲۵ این کمک هزینه به ازای هر روز خواهد بود. بیشترین کمک هزینه به پدر و مادرهایی داده می شود که فرزندانشان به مهدکودکهای واقع در مدارس می روند. پدر و مادرهای دانش آموزان کلاسهای اول تا هفتم نیز مقداری کمک هزینه می گیرند ولی به پدر و مادرهای دانش آموزان دبیرستانی کمکی تعلق نمی گیرد. پدر و مادرهای نوجوانان دارای سال - نیز به ازای هر روز ۲۱ نیازهای ویژه - تا دلار دریافت می کنند. ۴۰ Parents are eligible for support if their: • children are not yet enrolled in school, but attend a school- based child care centre that has closed on account of the strike • children are in junior kindergarten up to and including Grade 7 in a publicly-funded school that has closed on account of a labour disruption • children have special needs and are in junior kindergarten up to and including Grade 12 (or up to age 21) in a publicly- funded school that has closed on account of a labour disruption

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY5MDY=