957

Salam Toronto Weekly 19 February 06, 2020 1398 بهمن 17 پنجشنبه اعلام حالت آماده باشجهانی از سوی سازمان بهداشت جهانی سازمان بهداشت جهانی گفت بیشتر به این علت اعلام آماده باش جهانی کرده که نگران کشورهایی است که توانشان برای مقابله با این ویروس ضعیف است. رئیس سازمان بهداشت جهانی با اشاره به مشاهداتش در چین، گفت شاهد آن بوده که چینی ها فقط در ده روز یک بیمارستان بزرگ احداث کرده اند. با این حال، مسئولان این سازمان با توجه به افزایش تعداد افراد مبتلا، و افزایش کشورهایی که ویروس به آنها را یافته، اعلام آماده باش جهانی کرده است. اتاق خبر سلام تورنتو چند روز WHO سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با شیوع بیماری کرونا وایروس Global در جهان، اعلام آماده باش جهانی کرد. Emergency سازمان بهداشت جهانی گفت بیشتر کسانی که به ویروس کرونا مبتلا شده اند، دچار بیماری شده اند و فقط mild نوع خفیف درصد آنها عوارض جدی نشان داده اند. ۲۰ سازمان بهداشت جهانی در نشست فوق العاده خود، از تلاشهای چین تقدیر کرد و آن را نمونه ای برای کنترل بیماریهای مسری در آینده خواند.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY5MDY=