953

C 1398 دی 19 پنجشنبه E T: (905) 889-2526 January 09, 2020 Salam Toronto Weekly گزارش نیویورک تایمز از بازخواست دهها آمریکایی در مرز آمریکا – ایرانی شروع دادگاه هاروی واینستاین اتاق خبر سلام تورنتو – ایرانی ۲۰۰ روزنامه نیویورک تایمز نوشت نزدیک به آمریکایی در مرزهای آمریکا مورد بازخواست قرار گرفته و حتی از بعضی از آنها خواسته شده نظرشان را درباره وضعیت سیاسی ایران و عراق بیان کنند. نیویورک تایمز برای نمونه به خانم نگین حکمتی اشاره کرده و با چاپ عکس وی نوشته او و خانواده اش که برای اسکی به کانادا رفته بودند در بازگشت، در مرز ایالت واشنگتن، توسط ماموران مرزی آمریکا برای سوالات بیشتر از صف اتومبیلها به کنار کشیده شده اند. به گزارش نیویورک تایمز، این خانواده سپس خود را در آمریکایی هایی است که – سالنی می بینند که پر از ایرانی بسیاری از آنها از ساعتها پیش در آنجا بوده اند. ماموران آژانس مرزی آمریکا سپس خواستار مشخصات پدر و مادر، خواهر و برادر، عموها و عمه ها و اقوام نزدیک خانم حکمتی شده اند. سپس از خانم حکمتی که مهندس نرم افزار است سوال شده که آیا در گذشته سابقه خدمت در ارتش داشته یا خیر. ماموران مرزی پس از آنکه خانواده حکمتی را ترک می کنند دوباره برای سوالات اتاق خبر سلام تورنتو دو سال بعد از آنکه یکی از غولهای سینمای هالیوود به نام هاروی واینستاین با موجی از اتهامات جنسی رو به ژانویه در نیویورک ۶ رو شد، محاکمه او از روز دوشنبه آغاز شد. به گزارش کندین پرس، هاروی واینستاین در این دادگاه در رابطه با اتهام تجاوز به یک زن در اتاق هتلی در مانهاتان ، و همچنین به زور انجام دادن عمل جنسی ۲۰۱۳ در سال ، محاکمه می شود. ۲۰۰۶ با زنی دیگر در سال واینستاین همه اتهامات را رد کرده است. حداقل یکی از ستارگان سینمای هالیوود قرار است در دادگاه علیه او شهادت دهد. بیشتر به نزد آنها برمی گردند. خانم نگین حکمتی به نیویورک تایمز گفته در طی پنج ساعتی که آنها در طول شب در ایستگاه مرزی نگه داشته شده اند، فرزند پنج ساله او قادر به خوابیدن نبوده زیرا نگران بوده که زندانی شوند. دختر پنج ساله خانم حکمتی سپس از مادر و خانواده اش می خواهد که به فارسی صحبت نکنند تا مشکل دیگری ایجاد نشود. خانم حکمتی می گوید: «فرزندان من نباید با چنین وضعی روبرو شوند. آنها شهروند آمریکا هستند.» به گزارش نیویورک تایمز، بیش از یکصد ایرانی در آخر هفته گذشته در مرز کانادا با آمریکا در ایالت واشنگتن با وضعیت مشابهی روبرو شده و دچار تاخیر در سفر شده اند. فرماندار ایالت واشنگتن به Jay Inslee جی اینسلی نیویورک تایمز گفته: «فکر نمی کنم هیچ دلیل منطقی برای نگه داشتن افراد به خاطر محل تولدشان وجود داشته باشد، و مسلما چنین کاری مغایر قانون اساسی است.»

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY5MDY=