953

66 January 09, 2020 1398 دی 19 پنجشنبه Salam Toronto Weekly فروردین مرداد شهریور خرداد تیر اردیبهشت فـــــال هفتــــه!!! مسائل مرتبط به پول ممکن است تا پایان این هفته زمانی که ماه کامل می شود در واقع در روز جمعه، ادامه داشته باشد. می تواند خبر خوب یا بدی باشد. نکته ای که ممکن است در این مسئله مالی وجود داشته باشد احتمالاً تا روز چهارشنبه آن را متوجه خواهید شد. در همین حال مریخ خلاف نشانه شما کند و تا اواسط ماه فوریه همان ‌ شروع به حرکت می جا میماند. ممکن است که چالش برانگیز باشد زیرا به این معنی است که از سمت دیگران مخصوصاً دوستان نزدیک و شرکای کاری تان دچار آزار و اذیت خواهید شد. توجه داشته باشید انرژی ماه کامل در این هفته(که از چهارشنبه شروع می شود) کیفیت زندگی شما را بالا خواهد برد. بنابراین آن چیزی که به زبان می آورید و آن کاری که انجام می دهید باید نهایت احتیاط رعایت شود. در همین حال وقتی که به الگوهای نشانه شما شما در حال ۲۰۰۵ نگاه می کنیم می بینیم که از سال رسیدن به یک اوج شغلی هستید که در حدود سال به اوج خود خواهید رسید. همانطور که ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۱ های پیش ذکر شد برای چه چیزی خود را در ‌ در هفته این سال آماده کرده اید! از روز چهارشنبه تا روز جمعه تنش هایی را تجربه افتد. ‌ خواهید کرد زیر ماه کامل در نشانه شما اتفاق می در تمام طول سال فقط یک بار ایجاد میشود. صبور باشید مخصوصاً در برابر شرکای کاری و عاطفی تان. ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۰۳ با این حال میبینید که از سال شما خود را بازسازی کرده اید و برای دستیابی به به ۲۰۱۸ اهداف تان سخت در تلاش هستید، در سال رسمیتشناخته شده اید. با توجه به انتظاراتی که دارید شخصیت خود را ساخته اید، این تغییرات تغییراتی است که شریک عاطفیتان متوجه آن نمی شود، اما خودتان از آن مطلع هستید. بزرگترین چیزی که برای شما وجود دارد میتوانید ببینید، بسیار تسلیم شده اید تا ۹۰ در اواسط دهه بتوانید به دنیای جدیدی وارد شوید در واقع چیز آغاز کنید. در ۱۹۹۶ جدیدی را در حدود سال به طور جدی ۲۰۰۳ حقیقت بین آن زمان و سال در حال ۲۰۱۰ خود را بازسازی کرده اید. از سال پیشرفت به اوج شغلی می باشید که از آن لذت برید. با این حال تا چند سال آینده در حدود ‌ می متوجه خواهید شد که عاقلانه است ۲۰۲۳ سال تا تغییراتی را ایجاد کنید که این تغییرات شامل اطرافیان و دارایی های تان می باشد. با شروع ماه کامل در روز چهارشنبه ، تنش هایی میان شما با بچه ها یا شرکای عاطفی تان پیش خواهد آمد.صبر بهترین کار ممکن است. (صبر ۲۰۰۸ پادزهر هر عصبانیتی میباشد.) حدوداً در سال رویکرد شما نسبت به زندگی تغییر کرده است. بین تصویر جدیدی که از دنیای ۲۰۱۵ تا ۲۰۰۸ سالهای خود ایجاد کرده اید دچار تغییرات بسیار زیادی شده است. برای مستحکم کردن پایه های زندگیتان سخت کار کرده اید. 647-643-1972 حمل کالاهای تجاری و شخصی از/به کلیه نقاط جهان از مکان ها و اطرافیان دست ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۳ در سال وارد دنیای جدید شده ۲۰۰۵ کشیده اید زیرا در سال اید. از آن زمان خود را بازسازی کرده اید و ارزش های جدیدی در خود پیدا کرده اید و به درکجدیدی رسید. فرصت خوبی دارید تا به تمام دنیا نشان دهید که می توانید چه کارهایی انجام دهید. تمام تلاش نتیجه خواهد داد. ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۱ های تان در سال اما ترسناک ترین چیزی که در حال حاضر برای شما کنید در حال ‌ وجود دارد این است که احساس می غرق شدن هستید. اما ترسی به دل راه ندهید و به راه خود ادامه دهید

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY5MDY=