Binder1

T: (905) 889-2526 1398 آذر 28 پنجشنبه B Salam Toronto Weekly December 19, 2019 (905) 889-2526 (905) 889-2507 Fax: (905) 889-3897 SalamToronto.ca info@salamtoronto.ca salam TORONTO TM Salam Toronto is a Registered Trade Mark of Salam Toronto Media Inc. and may only be used under license from Salam Toronto Publications Every Thursday $ 1 Per Issue, Annual Subscription $ 50 + Postage + Tax مطالب همراه نام، نظر نویسندگان آنهاست، و لزوما نظر سلام تورنتو باشد. مسئولیت نمی این مطالب به عهده آنهاست. نویسندگان مسئولیت کلیه مطالب اطلاعات مندرج و درآگهی ها به عهده آگهی دهندگان است و سلام تورنتو هیچگونه مسئولیتی در مورد آگهی ها ندارد. Salam Toronto Weekly 7398 Yonge St. Unit D22, Thornhill, ON L4J 8J2 اتاق خبر سلام تورنتو دولت فدرال کانادا می خواهد در ده سال آینده دو میلیارد اصله درخت بکارد. پژوهشگران محیط زیست در دانشگاه اوتاوا از این قول دولت فدرال استقبال کرده و آن را شیوه کم هزینه ای برای مقابله با گازهای گلخانه ای توصیف کردند. جاستین ترودو نخست وزیر در جریان مبارزات انتخاباتی اخیر قول داد در ده میلیارد دلار صرف پروژه های آب و خاک کند. یکی از این پروژه ۳ سال آینده ها کاشتن دو میلیارد اصله درخت است. این قول جاستین ترودو احزاب مخالف را غافلگیر کرد. برای مثال حزب سبز میلیارد اصله درخت بکارد. ۱۰ سال آینده ۳۰ کانادا وعده داده بود که طی برنامه کاشت درخت از اوایل سال آینده در استانهای گوناگون شروع می شود. دولت فدرال درختها را نخواهد کاشت بلکه هزینه آن را به استانها می پردازد تا خودشان اقدام کنند. در پروژه های گذشته کاشت درخت، بخش اعظم کار را جوانان انجام داده اند. Facebook Greta Thunberg یکیدیگرازقولهایجاستینترودوعملیمیشود: میلیارد درخت ۲ کاشت خبر سال کانادا اتاق خبر سلام تورنتو یخبرگزاری کندین پرس به روال هر سال، مهمترین داستان خبری سال را انتخاب و معرفی کرد. این خبرگزاری «تغییرات آب و هوایی» ۲۰۱۹ را به عنوان مهمترین داستان خبری سال برگزید. Climate Change در اواخر سپتامبر گذشته صدها هزار کانادایی در سراسر کشور به خیابانها آمدند تا از دولتهای فدرال و استانی و شهری بخواهند گامهای بلندتری برای مقابله با تغییرات آب و هوایی بردارند.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY5MDY=