Salam Toronto

اتاق خبر سلام تورنتو سپتامبر مصادف با شروع سال نوی مسیحیان 11 سه شنبه بود که به Christians Coptic Orthodox قبطی می گویند و نام دیگر آن عید Nayrouz آن «نی روز» می باشد. مسیحیان Feast of Rivers رودخانه ها T: (905) 889-2526 1397 شهریور 22 پنجشنبه B پس از آمریکا، ژاپن، چین و آلمان، کانادا از نظر تعداد ثروتمندان در جهان پنجم شد! «نی روز» مبارک! Salam Toronto Weekly September 13, 2018 دو پارکینگ ,Walkout Basement نزدیک به پارک، مراکز خرید قیمت پایین برای فروش سریع مراجعه نمایید 61 برای مشاهده نام برندگان مسابقه بزرگ سلام تورنتو به صفحه جایزه ویژه دو عدد بلیط کنسرت مژگان شجریان اتاقخبرسلامتورنتو از نظر تعداد ثروتمندان، کانادا در جهان پنجم است! ، کانادا Wealth X جدیدترین گزارش بنیاد پژوهش ثروت 30 شهروند با ثروت بالای 10840 ، دارای 2017 در سال میلیون دلار بوده است. تریلیون دلار 1.1 به 2017 مجموع ثروت این افراد در سال رسیده. به این ترتیب کانادا از نظر تعداد ثروتمندان با ثروت میلیون دلار آمریکا و بیشتر، در مکان پنجم جهان است و 30 اکنون فقط آمریکا، ژاپن، چین و آلمان از نظر تعداد ثروتمند، قبطی در کانادا و در تمام جهان در این روز گرد هم می آیند و آن را گرامی می دارند. جاستین ترودو نخست وزیر Nayrouz کانادا با صدور بیانیه ای «نی روز» را تبریک گفت. از کانادا جلوتر هستند. در نیویورک مستقر است و گزارش Wealth X موسسه خود را هر سال براساس مخزن اطلاعات خود از افراد ثروتمند، تهیه میکند. کشورهایی چون فرانسه، هنگکنگ، بریتانیا، سوئیسو ایتالیا از نظر تعداد ثروتمند بعد از کانادا قرار دارند. میلیون دلار به بالا در 30 تعداد ثروتمندان دارای ثروتهای کشورهای مختلف به قرار زیر است: نفر 79595 اول: آمریکا نفر 17915 دوم: ژاپن نفر 16875 سوم: چین نفر 15080 چهارم: آلمان نفر 10840 پنجم: کانادا نفر 10120 ششم: فرانسه هزار نفر 10 هفتم: هنگکنگ گزارشمذکور حاکی استکه تعداد ثروتمندان کاناداییدارای 2016 نسبت به سال 2017 میلیون دلار و بیشتر در سال 30 درصد رشد داشته. 14 نزدیک به

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY5MDY=