Salam Toronto

June 21, 2018 1397 خرداد 31 پنجشنبه Salam Toronto Weekly D T: (905) 889-2526 پنجاه درصد نمایندگان ان دی پی در مجلس انتاریو زن هستند! افتتاح اولین سوپرمارکت «هر چه می خواهی پول بده» در تورنتو داگ فورد استخدامهای جدید دولتی در انتاریو را تا اطلاع ثانوی ممنوع میکند اتاق خبر سلام تورنتو در انتخابات هفت جون استان انتاریو، خانمها رکورد را نماینده مجلس انتاریو 124 تن از مجموع 49 شکستند زیرا را اینک خانمها تشکیل می دهند. درصد از کل نمایندگان خانم هستند 39.5 ، در مجلسجدید که این بالاترین میزان نماینده زن در میان تمامی مجلس های استانی در کشور است. نزدیکترین استان به انتاریو، درصد نمایندگان آن 38.5 مجلس بریتیش کلمبیاست که زن هستند. نماینده و حزب 76 در انتخابات اخیر، حزب کانسروتیو نماینده به مجلس فرستادند که از نظر درصد 40 ان دی پی نمایندگان زن، حزب ان دی پی از حزب کانسروتیو جلوتر است. درصد) خانم 50( نفر 20 نماینده ان دی پی 40 از مجموع 25 نماینده کانسروتیو، تنها 76 هستند، حال آنکه از مجموع درصد) را زنان تشکیل می دهند. 32( نفر اتاقخبر سلام تورنتو این هفته برای اولین بار در تورنتو یک فروشگاه خوار و بار و مواد غذایی از «هر چی می خواهی بردار، هر چقدر می Pay-what-you-can نوع نام Pay It Forward Grocery Store خواهی بپرداز» افتتاح شد. دارد. خبرنگار کندین پرس می گوید بسیاری از چیزهایی که در سوپرمارکت های معمولی می بینید را در این فروشگاه پیدا می کنید. تفاوت در این است که در این فروشگاه از مردم خواسته می شود که فقط به اندازه ای که نیاز دارند از مواد خوراکی بردارند، و فقط رقمی بپردازند که توانایی اش را دارند؛ و اگر نمی توانند هیچ نپردازند! سرآشپز جاگر گوردون مبتکر این فروشگاه از این کار به عنوان تجربه ای یاد می کند که می خواهد امتحان کند. هدف او این است که گرسنگان را سیر کند، آنهم با غذاهایی که از سوپرمارکت ها، رستورانها، و نانوایی ها جمع آوری می کند. غذاهایی که در غیر این صورت به دور ریخته خواهند شد. ایده جالب و مفید و انساندوستانه ای است، اما دوام خواهد آورد؟ اتاق خبر سلام تورنتو داگ فورد نخست وزیر آتی انتاریو دستور داد که هر گونه استخدام نیروی جدید توسط سازمانهای دولتی متوقف شود. داگ فورد رهبر حزب کانسروتیو انتاریو که در انتخابات جون پیروز شد و به زودی نخست وزیری خود را 7 شروع می کند، در حال بررسی حساب و کتابهای انتاریو است. او قول داده که هزینه ها را کنترل کرده و حدود میلیارد 6 دلار از هزینه های سالانه بکاهد. داگ فورد در جریان مبارزات انتخاباتی وعده داده بود که هز ینه ها را خط به خط بررسی کند. او قول داده بدون حذف مشاغل به هدف کاهش هزینه های دولتی برسد. به گزارش کندین پرس، یک مقام آگاه گفته نیروهای پلیس و آتش نشانی از دستور داگ فورد مستثنی هستند. 37 37

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY5MDY=