Salam Toronto

Salam Toronto Weekly 34 1397 خرداد 31 پنجشنبه June 21, 2018 ) منتشر شد 2003 جون 19 (پنجشنبه 132 سرمقاله زیر پانزده سال پیش در سلام تورنتوی شماره پانزده سال پیش در همین هفته محسن تقوی :2003 جون 19 پنجشنبه در روزهای اخیر موضوعی بسیار بحث انگیز در کانادا جریان داشته و آن اخبار مربوط به قانونی ساختن ازدواج زوجهای همجنس است. نسبت به این موضوع عکس العملهای وسیعی نشان داده شده. و این نه فقط در سطح کل کانادا بلکه در داخل کامیونیتی های کوچکتر نظیر کامیونیتی ایرانیان تورنتو هم صحت دارد. تعدادی از خوانندگان ما نیز نسبت به گزارش صفحه اول هفته نامه سلام تورنتو در هفته گذشته واکنش نشان دادند. ما حساسیت کامیونیتی های سنتی و خانواده دوست نظیر کامیونیتی خودمان را ستایش می کنیم، اما در عین حال واقعیت این است که ما صرفا اخبار مهم را منعکس می کنیم و هیچ نوع جانبداری (به نفع یا علیه) به عمل نمی آوریم. نظیر هر نوع موضوع رسانه ای دیگر، اهمیت خبر است که نحوه گزارش آن را تعیین می کند. برای تشخیص دامنه و اهمیت اخبار مربوط به قانونی شدن ازدواج زوجهای همجنس کافی است نگاهی به تیتر روزنامه های اصلی کانادا ) بیندازیم. 2003 جون 18 (چهارشنبه Ottawa Citzen front: a Canada to allow gay marriage Ottawa Sun front: a Crits give gay ok National Star front: a Goverment to legalize gay marriage Toronto Star front: a Canada to allow sex marriage Glob and Mail front: a Ottawa backs gay marriage دولت فدرال موضع خود را برگزید * تعریف قانونی از ازدواج در کانادا دوباره نویسی می شود * قانون جدید ازدواج زوجهای همجنس را به رسمیت می شناسد اما به گروههای مذهبی و کلیساها اجازه می دهد که از اجرای این قبیل ازدواج ها خودداری کنند. در کانادا ما از این موهبت بزرگ برخورداریم که در یک جامعه مترقی که با تغییر و تحولات اجتماعی به صورت باز روبرو می شود زندگی می کنیم، جامعه ای که به تنوع و گونه گونی احترام می گذارد و در انعکاس تحولات اجتماعی گوناگـون نیـز به صورت باز عمل می کند. اینجا یک جامعه مستبد خودکامه نیست که در آن در مورد همه چیز پشت درهای بسته و توسط اشخاص ناشناس تصمیم گرفته شود و سپس این تصمیمات بر توده مردم تحمیل شود و اخبار اعتراضات و واکنش ها هم مسکوت بماند. به عکس، کانادا جامعه ای دموکراتیک است که به همه شهروندان اجازه می دهد اگر تغییری را مخرب یا ضد پیشرفت میدانند، مخالفت با انتقاد خود را آشکارا بیان کنند. به هر حال همه می دانیم که دمکراسی هم بهایی دارد. برای آن که دمکراسی عملا جریان داشته باشد، شهروندان باید در پیشبرد آن درگیر و فعال باشند. شهروندی در اینجا به معنای آن نیست که نسبت به تغییرات یک ناظر ساکت بمانیم و بعد شکایت و انتقادات خود را تنها در پشت درهای بسته و نزد کسانی که مثل ما فکر می کنند مطرح کنیم. رسانه های خبری صادق که شهروندان را در جریان کامل اخبار و رویدادهـا و تحـولات جـاری قرار می دهند نیز از ملزومات دمکراسی هستند، رسانه هایی که این تغییرات و تحولات را بیطرفانه منعکس کنند. کامیونیتی ایرانی برای تسریع و تداوم موفقیت های خود باید فعال باشد و صدای خود را به گوش همگان برساند. نمی توان در حاشیه ماند و حتی در زمان مخالفت با بعضی از این تغییرات و تحولات به مشاهده در سکوت ادامه داد. در عین حال که بعضی از خوانندگان ما ممکن است نسبت به نحوه گزارش سلام تورنتو از یکی از اخبار مهم جامعه کانادا در روزهای اخیر و یا اندازه تصویری که روی جلد آن ظاهر شد اعتراض داشته باشند، اما مسئله ای بسیار مهمتر از آن وجود دارد و آن این است که کامیونیتی ایرانی نمی تواند و نباید خودش را در حاشیه قرار دهد و به جزیره ای در دل این دریا تبعید کند. آحاد کامیونیتی ایرانی باید نظیر همه شهروندان دیگر نسبت به همه موضوعات زندگی کانادایی نظر بدهند، و حمایت یا مخالفت خود را به مسائل اجتماعی و تغییراتی که در قانون ایجاد می شود ابراز دارند. سلام تورنتو همیشه تلاش داشته است که این تغییر و تحولات را عین واقع و ازمنابع موثق و آگاه بدون جانبداری و فقط براساس فکت گزارش دهد. در عین حال ما از همه کسانی که نظرات جدی درباره چنین مسائلی دارند دعوت می کنیم که صدای خود را به گوش همه برسانند، برای ما بنویسند، ما آن را منعکس می کنیم، از چند خواننده عزیزی که طی هفته گذشته با ما تماس داشتند درخواست فقط حقیقت، و نه غیر آن کردیم که نظرات خود را به صورت مستدل برای ما بنویسند تا آن را به چاپ برسانیم، اما متاسفانه ما حتی در یک مورد هم پاسخی دریافت نکردیم. آبراهام لینکن چهره متمایز تاریخ آمریکا زمانی گفت: «من از معتقدان جدی به مردم هستیم. بحرانهای ملی هر آنقدر هم که عظیم باشند، قابل حل هستند به شرط آن که حقیقت به مردم گفته شود.» سلام تورنتو همواره کوشیده است در انعکاس اخبار و مطالب به «حقیقت» متکی باشد. حال اگر در این میان خرده ای هم بر آن گرفته شود، ما باز هم حقیقت آن خرده را با خوانندگان خود در میان می گذاریم. :2003 جون 19 پنجشنبه ژان کرتیین نخست وزیر کانادا گفت که دولت فدرال تعریف قدیمی از ازداوج در کانادا را مورد بازنگری قرار می دهد و کانادا را به سومین کشوری در جهان تبدیل می کند که ازدواج زوجهای همجنس را رسمیت می بخشد. در عین حال ژان کرتیین این موضوع را مورد تایید قرار داد که قانون جدید به گروههای مذهبی تحمیل نخواهد شد، و آنها کماکان می توانند از اجرای مراسم عقد زوجهای همجنس خودداری کنند. بدین ترتیب کانادا به بلژیک و هلند می پیوندد. اینها تنها کشورهایی هستندکه ازدواح گـی ها و لزبین هـا را مجاز می دانند.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY5MDY=