Salam Toronto

Salam Toronto Weekly 32 1397 خرداد 31 پنجشنبه June 21, 2018 پنج راز موفقیت مهدی مرادی اوضاع اقتصادی در کانادا نیز همانند وضعیت آب و هوای آن متغیر و با فراز و نشیبهای مختلفیه همراه است. برای نمونه از جنب و جوش بی رویه بازار مسکن در سال گذشته تا کسادی خرید و فروش در انتهای سال می توان نام برد. اما برخلاف صنعت ساخت و ساز در انتاریو، صنایع دانش محور و شرکتهای نو بنیاد به طور مستمر شاهد افزایش رونق بوده اند، به گونه ایکه انتاریو و بخصوص تورنتو شاهد اقبال روز افزون غولهای بزرگ تکنولوژیکی در سال گذشته بوده است. از تصمیم گوگل در تاسیس مرکز تحقیقاتی بزرگ در حاشیه دریاچه انتاریو تا زمزمه های آمدن مرکز دوم شرکت آمازون و موارد مشابه دیگر می توان به آینده مثبت و روبه رشد شرکتهای نوپای فنی و مهندسی در این خطه از کانادا اشاره کرد. اما این تحولات بدلیل حمایتهای مناسب دولت کانادا در ایجاد و گسترش صنایع و کسب و کارهای کانادایی میسر بوده است. مسیر موفقیت پر از موانع مختلف است اما امكان چیرگی بر همه آنها وجود دارد.شجاعت دهد. در ‌ برخاستن پس از هر شكست معنا می مقایسه با آن، شكست به مفهوم گذاشتن سنگ پیش پای موفقیت است. در همین حال، به یاد داشته باشید كه همه نتایج مطلوب و دلپذیر ها ارزش جنگیدن ندارند ‌ نیستند.برخی مبارزه پس انرژی و وقت خود را بر سر آنها هدر ندهید. در ادامه به پنج راه موفقیت اشاره شده است. تلاش و كوشش سنگ تلاش و كوشش : ‌ ـ 1 زیر پا و پله اول رسیدن به موفقیت است. آید. میزان ‌ قدرت از تلاش فراوان به دست می موفقیت یك فرد از روی میزان تحمل او در شود. هنگام ‌ های زندگی تعریف می ‌ برابر چالش ها، او روش مبارزه كردن را ‌ مواجهه با چالش ای از پس ‌ گیرد. یك جنگنده با هر هزینه ‌ می ‌ فرا آید. برای غلبه بر مشكلات ‌ مشكلات بر می شود. در این ‌ از افراد در این راه مشخص می شود كه هرگز ‌ میان موفقیت نصیب افرادی می اند. بهترین افراد هرگز دست ‌ از پای ننشسته كشند. مدیتیشن به غلبه بر ذهن ‌ از تلاش نمی قرار و احیای آن در مسیر تلاش برای نیل ‌ بی به یك هدف خاص كمك خواهد كرد. در ها به هدف خود ‌ طول راه با عبور از محدودیت دست یابید. پس از طی مراحل فوق موفقیت ـ موفقیت : 5 پیش روی شما است. زندگی در موفقیت شود. كلید اتخاذ رویكردی ‌ خلاصه می گرایانه طراحی یك ‌ هوشمندانه و نتیجه استراتژی و كار روی آن با انگیزه بالا است. مثبت نگری نتایج مثبتی را نیز به دنبال دارد. با توجه به شخصیت خود و نه خواسته جهان موفقیت را تعریف كنید. همیشه با عشق آماده مبارزه، بقا در برابر همه عادی، حفظ جایگاه بالای خود ‌ های غیر ‌ اتفاق های كوچك و تلاش برای ‌ در همه پیروزی كسب موفقیت نهایی باشید. موفقیت همیشه كشد.همواره به یاد ‌ یك جا انتظار شما را می داشته باشید كه توانایی دستیابی به موفقیت درون شما وجود دارد و این فقط شما هستید توانید از آن قدرت استفاده كنید. شما ‌ كه می اید، بنابراین با ‌ برای موفق شدن به دنیا آمده دستیابی به این هدف نام خود را میان همگان مطرح كنید. در انتها لازم به یادآوری است که این مشاور توانسته است که برای بیش از دهها شرکت مختلف کوچک و متوسط و بزرگ که در کانادا مشغول به کار می باشند ، کمکهای مالی بلاعوض دولتی اخذ نماید. بنابراین توصیه می شود با کمی اراده و تلاش ، برای شرکت و بیزنس خودتان اخذ این گونه تسهیلات مالی بلاعوض دولتی را تجربه نمایید. برای اطلاع بیشتر با تماس با شماره ذیل و یا ارسال ایمیل به نشانی ذیل نسبت به برگذاری یک جلسه مشاوره رایگان جهت بررسی امکان برخورداری شرکت و بیزنس شما از انواع تسهیلات مالی دولتی اقدام نما یید . Tel : 416 -400 -5767 Email: Mahdi@optimal-solution.ca کمک های مالی دولتی برای پروژه های خلاقانه شما How to boost our start-ups by Government Money ها را با تمام وجود بپذیرید. ‌ سختی آنها در كنار هموار كردن مسیر رشد و ای شما را ‌ پیشرفت، موفقیت شخصی و حرفه ها شخصیتی ‌ زنند. با پذیرش چالش ‌ نیز رقم می گیرد. افراد كوشا ‌ تان شكل می ‌ قوی در درون ترین عامل نیز ‌ فهمند كه حتی كوچك ‌ می گذارد. البته ‌ شان می ‌ تاثیری بزرگ روی زندگی این در صورتی است كه فرد موفق به كشف شود. ‌ پتانسیل واقعی درون خود هایی برای غلبه بر موانع ‌ ها به مثابه فرصت ‌ چالش روند. هر فرد موفقی ‌ در زندگی فرد به شمار می سابقه تلاش و كوشش فراوان در مسیر زندگی های ‌ خود را دارد. آنها این تجارب را به درس كنند. تلاشو كوشش ‌ ارزشمند زندگی تبدیل می كلید دستیابی به موفقیت است. امیدواری به بقای فرد حین تلاش ـ بقا: ‌2 منتظره ‌ برای دستیابی به یك موفقیت غیر كند. افراد در هر لحظه از زندگی ‌ كمك می پردازند. كسانی كه ‌ فقط به تلاش برای بقا می یابند، برای هر ‌ درازمدت به موفقیت دست می درس كوچك در مسیر پیشرفت ارزش قائل های اساسی ‌ حل ‌ اند. به منظور كشف راه ‌ شده مشكلات، آنها را ساده كنید. زندگی دقیقا شبیه یك مسئله ریاضی است. مسئله ریاضی پس از شود. ‌ طی چند مرحله ساده حل می های بقا ‌ ها علاقه به پیچیده كردن سال ‌ انسان دارند كه البته به این ترتیب هرگز به پاسخی یابند. به جنبه ‌ برای مشكل خود دست نمی مثبت بقا در مسیر تلاش برای حل یك مشكل توجه كنید. هیچ چیز بد یا خوبی تا ابد طول كشد. هنر بقا در وجود همه افراد نهادینه ‌ نمی شده است. هر یك از ما برای بقا خود را با دهیم. پس ‌ موقعیت یك فرد خاص مطابقت می از كسب مهارت در زمینه بقا، ما آماده ورود به مرحله بعدی هستیم. پس از طی مرحله بقا، افراد معمولا تداوم: ‌ ـ 3 حفظ و تداوم موفقیت بلافاصله پس از كسب ترین گام به سوی ‌ كنند.مهم ‌ آن را فراموش می موفقیت حفظ آن پس از گذراندن مرحله بقا است. ساخت یك پایه و اساس قوی موجب مدت خواهد شد. ‌ تحكیم جایگاه فرد در بلند حفظ شجاعت و اعتماد به نفس از اهمیت بینی در ‌ بسیار زیادی برخوردار است. با خوش مسیر تكامل گام بردارید. درك نقاط قوت و اعتماد به ندای درونی عوامل مهمی هستند كه موفقیت فرد را در پی خواهند داشت. ها و ‌ با رعایت نظم و ترتیب در زندگی نیاز بندی كنید. پیشرفت ‌ اهداف خود را اولویت تواند تعریف خوبی از حفظ و تداوم ‌ پایدار می ها و ‌ موفقیت را ارائه دهد. با غلبه بر ترس های درونی، فرد راه حفظ موفقیت را ‌ تردید گیرد. تداوم این وضعیت با ایجاد حسی ‌ می ‌ فرا مثبت اعتماد به نفس فراوان و مورد نیاز را در آورد. ‌ او به وجود می هر یك از ما به سبك ـ سعی و اهتمام: 4 ها ‌ خود منحصر به فرد هستیم. هر كس استعداد های ‌ و ظرفیت خود را برای دستیابی به موفقیت كند. طبیعت در وجود ‌ منتظره كشف می ‌ غیر همه ما یك سیستم خاص را تعبیه كرده است. فقط با كشف ارزش حقیقی خود، افراد قادر به عبور از حد متوسط برای رسیدن به های روشن در آینده خواهند بود. تلاش ‌ افق مداوم در مسیر دستیابی به اهداف و مبارزه با انگیز ‌ عادی قطعا كاری شگفت ‌ های غیر ‌ رخداد و شاهكار نیست. برای انجام این كار شما نیاز های خود ‌ به شخصیتی قوی و ایمان به توانایی دارید. مدت، ماهیت بسیاری ‌ به دلیل لزوم تلاش بلند

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY5MDY=