Salam Toronto

Salam Toronto Weekly 27 1397 خرداد 31 پنجشنبه June 21, 2018 سفر به سراسر کانادا جاذبه های توریستی شهرهای انتاریو ـ یکی از بناهای یادبود مجسمه دختر بومی جهت جذب توریست به شهر ورمیلیون بی انتاریو می باشد. Vermilion Bay تن 100 تن بر سکویی به وزن 35 انتاریو به وزن St.Thomas در شهر سنت توماس فیل جامبو بنا گردیده که یادبود یکصدمین سال کشته شدن فیل جامبو این شهر است که در یک حادثه و هنگام عبور از روی خط آهن و برخورد با قطار رخ داد. 3 کیلو و به ارتفاع 2500 به وزن سکه طلا متر یکی از جاذبه های شهر ویرجینیا تاون انتاریو است که در سال Virginiatown کیلومتر 2.5 ساخته شده. در ساخت آن 1989 سیم جوشکاری مصرف شده است. این بنای یادبود به مناسبت ضرب اولین سکه طلا در برپا شده است. 1908 سال هرهفتهبهنقاطمختلفکاناداسرمیزنیم. اینهفته سفرخودرادرشهرهایانتاریوادامهمیدهیم . از 1963 انتاریو می باشد که در سال Wawa تن یکی از بناهای دیدنی شهر 2 به وزن غازی متر است. محل این غاز غول 6.7 متر و عرض آن 8 / 5 ورقهای فلزی ساخته شده که ارتفاع آن می باشد. 101 و 17 پیکر در تقاطع های وی متر وجود دارند که با فشردن دکمه 8.20 و باز در همین شهر دو غاز غول پیکر دیگر به ارتفاع ای که در زیر سینه غازها نصب شده، آغاز به سخن نموده و داستان زندگی خود و نامشان را بیان می کنند.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY5MDY=