Salam Toronto

18 Salam Toronto Weekly 6 June 21, 2018 1397 خرداد 31 پنجشنبه موجودات کسانی هستند که بی رحم ترین به کودکان و زنان حمله می کنند! این دسته افراد برای رسیدن به خواسته هایشان، اگر لازم بدانند از نابود کردن همگان هم پرهیز نخواهند کرد. بعضی لغتها در زبان انگلیسی هستند که کمتر استفاده می شوند و بیشتر تماشا می شوند. است. تا Double Standard یکی از آنها کی می توان این لغت را فقط در دیکشنری انبار کرد؟ است. در Hypocrisy یکی دیگر کلمه تعریف آن آورده اند: ادعای داشتن باورها، اما عمل در جهت عکس آن باورها! در فارسی آن را «دورویی» ترجمه کرده اند. واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند حافظ است. Complicity لغت دیگر *** دانلد ترامپ در روز جهانی پناهجویان بچه های پناهجویان را از پدر و مادرها جدا کرده، «در قفس ها جمع کرده»! در فارسی ضرب المثل های نغزی داریم: «گاهی از سوراخ سوزن تو می ره، گاهی از دروازه هم عبور نمی کنه!» نمونه اش بیرون آمدن آمریکا از کمیته حقوق بشر سازمان ملل است: «دیگی که برای من نجوشه، سر سگ توش!» تحریم های آمریکا در عراق موجب مرگ حداقل پانصد هزار نفر که اکثریت مطلقشان زن و کودک بودند شد اما کمتر «تحلیلگر»ی به آن اشاره می کند. هر چقدر به ترامپ انتقاد وارد باشد، که هست، لااقل در مواردی رک حرف می زد و به آن عمل می کند. بعضی ها اما راهنمای چپ می زنند و به راست می پیچند. در کانادا در سال گذشته چهار هزار نفر به علت زیاده روی در مصرف مُسّکن های مخدر جان از دست دادند! Opioid هزار نفر با خودکشی از 43 در آمریکا سالی دنیا می روند. تازه ترینش آنتونی بوردین چهره محبوب تلویزیونی بود. به گفته بنیاد آمریکایی برای جلوگیری از خودکشی American Foundation For Suicide Prevention درصد از مجموع کسانی که با خودکشی 22.2 مرده اند را بازماندگان جنگ و 2016 در سال سربازان بازگشته از جنگها تشکیل می دادند. به گفته سازمان بهداشت جهانی، در سال میلیون نفر در جهان به 1.25 بیش از 2010 علت تصادفات رانندگی مرده اند. به گفته دفتر آمار وزارت دادگستری آمریکا، بزرگسال 2.220.000 بیش از 2013 در سال در زندانهای فدرال و ایالتی آمریکا زندانی بوده اند. *** در کشورهای غیر پیشرفته وضع از این بدتر است. در کشورهایی مثل ایران هم تعداد قربانیان مواد مخدر و تصادفات رانندگی و تعداد زندانیان و آسیب دیدگان بیداد می کند. لغت دیگری در انگلیسی که از پشت ویترین است. Single out برق می زند، دیکشنری میریام ـ وبستر در تعریف این لغت می گوید: «برخورد یا صحبت درباره عضوی از یک گروه به شیوه ای که متفاوت از برخورد یا صحبت کردن درباره بقیه باشد.» *** شاید بگویید تنها در مدینه فاضله می توان از این دو رویی ها مصون بود. با شما موافقم، اما در جهان امروز، اگر بخواهیم به سوی صلح و صفای همگانی و دمکراسی همه گیر برویم، باید به مرور، از برخوردهای دوگانه )hypocrisy( ، دورویی ) double standards( و آب به آسیاب دشمن ریختن و رفیق قافله و عیب )complicity( و شریک دزد بودن یکی را دیدن و عیب دیگران را ندیدن فاصله بگیریم. در زبان انگلیسی سه لغتی هم هست که بیشتر از این سزاوار توجه هستند: Liberty, Equality, Fraternity . دو رویی

RkJQdWJsaXNoZXIy MjY5MDY=