پربازدید

ویدیو

کووید-19

5 نکته در مورد مقررات جدید ناظر بر وام های مسکن

سازمان دولتی ناظر بر حفظ مقررات بانکی در کانادا The Office of the Superintendent of Financial Institutes-OSFI طی نامه ای به سازمانهای مالی تحت نظارت فدرال در مورد افزایش سطح قروض خانواده ها در کانادا هشدار داده و آنها را به احتیاط بیشتر در مورد اعطای وام و بیمه آنها تشویق کرده است. نامه مزبور نشاندهنده نگرانی دولت از قروض خانواده ها و عدم ثبات بازار مسکن در بعضی نقاط بوده و به بانکها و موسسات مالی هشدار می دهد که از این پس بازرسی های دقیقتری در مورد حفظ مقررات و احتیاطات لازم در بررسی مدارک وام مسکن را به مورد اجرا خواهد گذاشت. از مشاوران محترم املاک و شهروندانی که در اندیشه خرید خانه هستند خواهش می کنیم توجه فرمایند که آنچه درگذشته انجام می شده در بعضی موارد دیگر قابل اجرا نیست و باید قبل از امضای قرارداد خرید، در مورد امکان دریافت وام مسکن مورد نیاز، مشاوره و دقت کافی به عمل آورده باشند.

OSFI در پنج مورد مختلف به بانکها و موسسات مالی هشدار داده است که به طور خلاصه به شرح زیر هستند:

  1. تایید درآمد لازم برای دریافت وام طبق مقررات بانک: وام دهندگان بایستی در تایید درآمد مشتریان دقت نمایند. تاکید بیشتری در مورد درآمدهای حاصل در خارج از کانادا نیز بایستی به عمل آید.
  2. شهروندان عزیز دقت فرمایند که در سالهای گذشته دوستانشان توانسته اند، شاید با تمهیداتی در مورد نشان دادن درآمدشان وام گرفته باشند که دیگر قابل اجرا و استفاده نیست و لازم است حتما در این مورد با یک مشاور وام باتجربه مشورت کنند و راههای دیگری که قانونا امکان دریافت وام را ممکن می سازد بررسی نمایند. توجه فرمایید که در بسیاری موارد بالاخص در مورد خریدهای نزدیک به یک میلیون دلار به بالا پیش پرداخت بیش از 20ـ15 درصد لازم بوده و داشتن کار شخصی با شرکت ثبت شده می تواند راهگشای وام شما باشد. بار دیگر توجه می دهم که به ازای هر 100000 دلار وام، درآمد سالانه ای بالاتر از 20000 دلار لازم است.
  3. OSFI در مورد وامهایی با 35 درصد پیش پرداخت و یا دارای اجاره که قبلا بانکها تاکید کمتری بر اثبات درآمد می کردند نیز به موسسات وام دهنده هشدار داده که باید دقت کافی در مورد اثبات درآمد به عمل آید.
    به مشاوران محترم املاک توصیه می کنم که اصطلاح No Income Verification که سالها قبل در مورد وامهای با 35 درصد و بیشتر پیش پرداخت را در ذهن داشتند فراموش کنند. کلیه بانکها بدون توجه به مقدار پیش پرداخت در مورد داشتن کار و درآمد توجه و دقت لازم را مبذول داشته و حتما نامه کار و سایر مدارک اثبات درآمد را مطالبه می کنند. در حال حاضر در بین بانکهای موجود یک بانک با 40 درصد و یکی با 50 درصد پیش پرداخت، اگرچه هنوز باید داشتن کار و درآمد نشان داده شود اما تاکید زیادی نمیشود، وجود دارند والا بقیه باید مدارک طبق مقررات آنها ارائه شود.
  4. OSFI تاکید می کند که مقدار و مبلغ درآمد باید نه تنها با احتیاط محاسبه شود بلکه منبع آن مورد سئوال قرار گیرد و بالاخص در مورد درآمد اعلام شده از اجاره دقت فراوانتری به عمل آید.
  5.  برآورد قیمت و مناسبت آن با درآمد: OSFI پیشنهاد می کند که افزایش سریع (و بیرویه) قیمت املاک، عدم اطمینان بیشتری را نسبت به برآورد قیمت املاک به وجود آورده، و بانکها نبایستی در محاسبات خود تصور کنند که قیمت املاک ثابت مانده و یا به افزایش خود ادامه خواهد داد.
    همه این تاکیدات دولت مبتنی بر نگرانی آنها از احتمال سقوط قیمت املاک بالاخص در چند شهر اصلی کانادا است.
  6. و در نهایت نامه OSFI نشاندهنده و هشداردهنده به بانکهاست در مورد افزایش ریسک در مورد وامهای جدید، و از آنها می خواهد که در مقررات مربوط به دادن وام های مسکن خود بازبینی نموده و احتیاط بیشتری در مورد تصویب وام و بیمه وامهای خود به عمل آورند.

نگارنده امیدوار است که آگاهی های داده شده در این سلسله مطالب مورد استفاده مشاوران محترم املاک و شهروندانی که در اندیشه خرید خانه هستند قرار گیرد.

آرزو دارم همه شهروندان صاحب خانه های خود باشند. اگر در مورد دریافت وام خود سئوالی دارید تلفن 5825ـ821ـ416 نگارنده بدون هیچ تعهدی در اختیار شماست.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19