پربازدید

ویدیوکووید-19

5 سال راه دشوار برای انتاریو

وزیر اقتصاد و دارایی انتاریو Dwight Duncan اعلام کرده است که دولت مجبور است برای جبران کسر بودجه عملکردی شدید را دنبال کند. 
دولت انتاریو با 14.4 میلیارد دلار کسری بودجه روبرو است که باید تا 5 سال آینده آن را جبران کند.
وزیر اقتصاد در سخنرانی عمومی خود در هیات بازرگانی تورنتو اشاره کرده است که تصمیم دولت برای توقف اضافه حقوق کارکنانش در این راستا است و این عمل کمک می کند تا دولت بتواند این کسری بودجه را تا سال 2017-2018 و یا حتی زودتر جبران کند.
در ضمن او اشاره کرده است برخلاف آنچه که گروه های سیاسی مخالف لیبرال ها می گویند تنها کم کردن اضافه خرج ها نمی تواند این کسری بودجه را جبران کند.
او به پیشنهاد NDP برای متوقف نکردن افزایش حقوق ها اشاره می کند و می گوید که این کار کسری بودجه را افزایش می دهد. او گفته که این کار به راحتی انجام نمی شود و اهالی انتاریو باید بدانند که انتخاب های سخت تری را در پیش رو دارند.

کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19