پربازدید

ویدیو



کووید-19

330 پارک استانی انتاریو در انتظار شما

فصل تابستان فرا رسیده و البته خیلی زود به آخر می رسد. پس باید از فرصت استفاده کرد.

انتاریو در این ماهها، یکی از بهترین نقاط در امریکای شمالی و حتی جهان، برای فعالیت های کمپینگ و زندگی در طبیعت است.

آیا می دانید که در انتاریو بیش از 330 پارک استانی Provincial Park وجود دارد که مجموعا 8 میلیون هکتار وسعت دارند؛ یعنی وسیعتر از کل مساحت دو استان نوااسکوشیا و پرینس ادوارد آیلند؟

و حال، برایتان بگوییم که در طول سال 2014، بیش از 8/5 میلیون نفر ویزیتور از سراسر جهان و کانادا و انتاریو به این پارکها آمدند و استراحت کردند و کمپ زدند و گردشگری کردند و پرنده ها را تماشا کردند و کانوسواری کردند و خلاصه انواع فعالیتهای ورزشی و سالم در محیط طبیعت بکر این پارکها را تجربه کردند.

برای کمپینگ در این پارکها بشتابید که تابستان به سرعت به آخر می رسد. این پارکهای استانی انتاریو انواع امکانات راحتی را در اختیار ویزیتورها می گذارند، از کمپ سایت های مخصوص اتومبیل، تا کاتیج، تا کمپ سایتهای مخصوص چادر زدن، تا کابین و غیره.
برای اطلاعات بیشتر از برنامه و امکانات این پارکها از سایت زیر بازدید کنید: www.OntarioParks.com





بیشتر بخوانید



پربازدید

ویدیو



کووید-19