چرا مهاجران جدید و پناهندگان بسیار بیشتر از بقیه ساکنان انتاریو دچار کرونا می شوند؟

در حالی که مهاجران جدید و پناهندگان فقط یک چهارم جمعیت انتاریو را تشکیل می دهند، اما چهل و چهار درصد از موارد ابتلا به کرونا در این استان گریبان آنها را گرفته. این در حالی است که تعداد تستهای انجام شده توسط مهاجران جدید و پناهندگان کمتر از گروههای دیگر است.

انستیتوی غیرانتفاعی ICES آمار و ارقام کرونا در انتاریو را در فاصله 15 ژانویه تا 13 ماه جون مورد بررسی قرار داده و به نتیجه بالا رسیده.

به گزارش این انستیتو میزان ابتلا به کرونا در میان مهاجران جدیدی که در انتاریو ساکن بوده و در بخش بهداشت و درمان کار می کنند، به ویژه در میان زنان، بسیار بیشتر از بقیه جمعیت است.آگهی

آگهی

دکتر اَسترید گاتمَن Dr. Astrid Guttman نویسنده اصلی این گزارش می گوید بسیاری از مهاجران جدید و پناهندگان با نابرابری های سیستماتیک، نظیر دستمزدهای کمتر و استخدامهای موقت بدون مرخصی استعلاجی، رو به رو هستند. به گفته دکتر گاتمن بسیاری از مهاجران جدید و پناهندگان همچنین مشکل زبان دارند و در خانواده های متراکم تر و چند نسلی با هم زندگی می کنند که قرنطینه کردن عضو بیمار را مشکلتر می کند.

توصیه دکتر گاتمن این است که به افرادی که نمی توانند به آسانی خود را قرنطینه کنند، و همچنین به کارکنانی که مرخصی استعلاجی ندارند، کمک مالی داده شود.

این آمار و ارقام به مهاجران و پناهندگانی مربوط می شود که بین سالهای 1985 تا 2017 به انتاریو آمده اند.

زنان

سی و شش درصد از همه زنان ساکن انتاریو که به ویروس کرونا مبتلا شده اند در بخش بهداشت و درمان کار می کنند که چهل و پنج درصد آنها را هم مهاجران جدید و پناهندگان تشکیل می دهند.

پاسخ تستها

میزان تستهای مثبت در میان مهاجران و پناهندگان نیز بسیار بیشتر است. در مجموع پاسخ 10.4 درصد از تستهای انجام شده توسط پناهندگان مثبت بوده. این نسبت برای مهاجران 7.6 درصد و برای مهاجران قدیمی انتاریو و متولدان کانادا 2.9 درصد بوده.

بیشترین تستهای مثبت نیز در میان مهاجران و پناهندگانی که از آفریقا، جنوب آمریکا، کشورهای کارائیب، و شرق و جنوب آسیا هستند مشاهده شده.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست