وخامت اوضاع در مراکز نگهداری از سالمندان: نیمی از مرگهای کانادا در این مراکز رخ داده

در کانادا نگاهها همه متوجه اوضاع وخیم ناشی از سرایت کووید ـ ۱۹ به مراکز نگهداری و مراقبت از سالمندان شده.

تقریبا نیمی از ۷۸۰ مرگ ناشی از کووید ـ ۱۹ که تاکنون در کانادا اتفاق افتاده در مراکز مراقبت از سالمندان بوده.

گزارشهای مربوط به وخیم بودن وضعیت در این مراکز روز به روز بیشتر می شود. این مراکز به چند دسته زیر تقسیم می شوند:آگهی

آگهی

– Long Term Care Homes
– Nursing Homes
– Retirement Homes

دکتر تِریزا تَم مسئول ارشد بهداشت عمومی کانادا روز دوشنبه هشدار داد که تعداد مرگها در این مراکز همچنان رو به افزایش است. وی مهمترین و جدی ترین مسئله در دو هفته اخیر را شیوع گسترده کووید ـ ۱۹ در این مراکز دانست.

تعداد مرگها در بعضی از این مراکز به چندین نفر ـ و حتی به ۳۰ مورد ـ رسیده.

این مراکز اکنون با کمبود شدید کادر مراقبت و پرستاری روبرو هستند.

گزارشهای در چند روز اخیر حاکی است کارکنان بعضی از مراکز مراقبت، و شِلتِرها، به علت وخامت اوضاع، محل کار را ترک کرده اند. 

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست