هفتاد درصد بیماران جدید انتاریو زیر 40 سال هستند

تعداد تستهای روزانه در انتاریو به 35 هزار رسید.

هفتاد درصد بیماران جدید انتاریو زیر 40 سال سن دارند.

ارقام کرونا در 24 ساعت گذشته چنین است:آگهی

آگهی

ـ تعداد مبتلایان جدید: 293 نفر

ـ تعداد مبتلایان تاکنون: 45676 نفر

ـ تعداد درگذشتگان جدید: 3 نفر

ـ تعداد درگذشتگان تاکنون: 2825 نفر

ـ تعداد تستهای انجام شده در 24 ساعت گذشته: 35.134 نفر

ـ از 293 نفر بیمار جدید، 85 نفر از تورنتو، 63 نفر از منطقه پیل، و 39 نفر از اتاوا هستند.

– هفتاد درصد بیماران جدید زیر 40 سال هستند.

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست