نمایشگاه هنرهای دیجیتال در دانشگاه «اوکد»

بر کسی پوشیده نیست که تکنولوژی جدید تمام جوانب زندگی انسان را تحت تاثیرات شگرف قرار می دهد.

این نمایشگاه، به بررسی نقش هنر و طراحی دیجیتال eArt را در شکل دادن آینده جوامع بشری مورد بررسی قرار می دهد.

رابطه بین جوامع انسانی با تکنولوژی به کجا ادامه می یابد؟آگهی

آگهی

این نمایشگاه سعی دارد به این سوالات پاسخ دهد.

It encourages audiences to reflect on the symbiotic relationship between technology and human society, and the resulting possibilities for our future through algorithms, identity and the nature of reality.

When:  until April 25, 2020

Where: Onsite Gallery, OCAD University

199 Richmond St W

Cost: Free

More Info: www2.ocadu.ca

 

fit4vip
fit4vip

When: January 22 - April 25, 2020
Where: Onsite Gallery, OCAD University 199 Richmond St W
Cost: Free
Info: www2.ocadu.ca
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید