ناامیدی آمریکایی‌ها از بازگشت شغلهای از دست رفته

با گذشت زمان آمریکایی‌هایی که به خاطر ویروس کرونا کارشان را از دست داده‌اند، ناامیدتر شده‌اند.

در پی شیوع کرونا در آمریکا، میلیونها نفر کارشان را از دست دادند. ابتدا تصور این بود که این بیکاری موقتی است. اما دولت دانلد ترامپ نتوانست ویروس را کنترل کند.

در ماه اپریل وقتی از آمریکایی‌هایی که کارشان را از دست داده‌اند ـ و از خانواده‌های آنها ـ پرسیده شد که این بیکاری را موقت می دانند یا دائم، هفتاد و هشت درصد گمانشان این بود که این بیکاری موقتی باشد. ولی در نظرسنجی جدیدی که در میان خانواده‌های افراد بیکار شده انجام شده، و نتیجه آن صبح جمعه منتشر شد، چهل و هفت درصد معتقدند که این بیکاری دائمی خواهد بود و شغلی که از دست رفته دیگر نصیبشان نخواهد شد، بنابراین باید دنبال کار دیگری بگردند.آگهی

آگهی

هر چند آمار و ارقامی که از تعداد افراد بیکار شده در آمریکا بیرون داده می شود چندان دقیق نیست و با هم متفاوت است، ولی در مجموع می توان این چهل و هفت درصد کار از دست رفته را معادل حداقل ده میلیون بیکار دانست.

در همین نظرسنجی، 27 درصد آمریکایی‌ها خواسته‌اند که دولت بهبود وضع اقتصادی را بر مبارزه با کرونا اولویت دهد.

بیشتر بخوانید:

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست