مقررات جدید برای ماساژ تراپیست های نواسکوشیا

اتاق خبر سلام تورنتو ـ ماساژ تراپیست های نواسکوشیا از اول سال جدید باید استانداردهای حرفه ای تازه ای را رعایت کنند.

در نواسکوشیا نزدیک ۱۵۰۰ ماساژ تراپیست وجود دارد.

رندی دلوری وزیر بهداشت نواسکوشیا گفت همه ماساژ تراپیست های این استان باید مصوبه جدید را رعایت کنند وگرنه نمی توانند از عنوان ماساٰژ تراپیست استفاده کنند. مصوبه جدیدآگهی

آگهی

 Massage Therapist Titles Protection Act

نام دارد که برای نظارت و استانداردهای حرفه ای بهتر به تصویب رسیده.

این مصوبه قانونی شرایط جدیدی را در زمینه ‌آموزش، بیمه های کاری و نیز ارائه اطلاعات مربوط به سوءپیشینه وضع کرده است.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست