فراز شهیدی و آبتین پرنیا در ژورنال انجمن پزشکی کانادا: فقرای کانادایی بسیار بیشتر از ثروتمندان قبل از هفتاد و پنج سالگی می میرند

بر کمتر کسی پوشیده است که فقرا کمتر از ثروتمندان عمر می کنند. کانادا نیز از این قاعده مستثنا نیست. خبر جدید این است که فاصله میان ثروتمندان و فقرا در دهها سال گذشته پیوسته بیشتر شده و به دنبال آن، تفاوت عمر فقرا با ثروتمندان هم افزایش یافته.

درباره متوسط عمر ثروتمندان و کم در آمدها در کانادا، مطالعه بسیار دقیقی توسط فراز شهیدی از «انستیتوی کار و سلامتی» Institute for Work and Health در تورنتو، و همکارش آبتین پرنیا انجام شده که روز دوشنبه در ژورنال انجمن پزشکی کانادا Canadian Medical Association Journal منتشر شد.

فراز شهیدی به کندین پرس گفت: «ما در کاستن از این نابرابری هیچ پیشرفتی نداشته ایم. این نابرابری در مرگ حتی از آنچه قبلا تصور می کردیم بیشتر است.»آگهی

آگهی

نتایج تحقیق

تحقیق انجام شده توسط این دو پژوهشگر حاکی است که احتمال مرگ قبل از 75 سالگی رو به کاهش است، ولی سرعت این کاهش برای ثروتمندان بسیار بیشتر بوده تا برای فقرا، و این وضعیت از یک نسل قبل تاکنون به همین طریق ادامه یافته.

این نابرابری در مرگ، برای زنان و مردان یکسان است: چه زن فقیر باشی و چه مرد فقیر، احتمال آنکه قبل از 75 سالگی به علت بیماریهای قابل علاج بمیری بیشتر از زنان و مردان ثروتمند است.

فراز شهیدی و پژوهشگر همکارش آبتین پرنیا، در این تحقیق اطلاعات بیش از 16 میلیون نفر را از پنج سرشماری مختلف کانادا مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. آنها افراد را براساس درآمد، به پنج گروه تقسیم کردند.

در سال 2006، درآمد متوسط قبل از مالیات خانوار Median Household Pretax Income که به عنوان گروه میانه در نظر گرفته شد، معادل 70,300 دلار بود.

تحقیق به این نتیجه رسید که برای مردان پر درآمد (یک پنجم بالای جدول درآمدی)، نرخ مرگ قبل از 75 سالگی، در فاصله سالهای 1991 تا 2016، نزدیک به پنجاه درصد کاهش یافته. اما برای مردان کم درآمد (یک پنجم پائین جدول درآمدی)، این احتمال مرگ قبل از 75 سالگی فقط 34 درصد کاهش یافته.

بررسی بر اساس سطح تحصیلات نیز به نتیجه مشابهی رسیده.

احتمال مرگ قبل از 75 سالگی برای مردان دارای تحصیلات بعد از دبیرستان 47 درصد کاهش یافته، در حالی که این کاهش برای مردانی که موفق به تکمیل دبیرستان نشده اند، فقط 21 درصد بوده.

این تفاوت بین ثروتمند و فقیر، در مورد زنان هم به همین شدت بوده.

احتمال مرگ قبل از 75 سالگی برای زنان دارای درآمد بالا، در فاصله زمانی مذکور، 40 درصد کاهش یافته، اما برای زنان کم درآمد و فقیر، این کاهش مرگ زودرس قبل از 75 سالگی فقط 19 درصد بوده.

برای زنان دارای مدرک دانشگاهی نیز احتمال مرگ زودرس بیش از 33 درصد کاهش یافته، ولی برای زنان بدون دیپلم دبیرستان، فقط دو درصد کاهش یافته.

شهیدی در جمع بندی این تحقیق گفت بدون از بین بردن شکاف درآمدی و شکاف تحصیلی، از میان بردن فاصله بین ثروتمندان و فقرا از نظر مرگ زودرس «عملا غیر ممکن» است.

شهیدی می گوید برای تغییر این شرایط، سیاست های قابل اجرایی وجود دارد که دولتها می توانند به اجرا بگذارند؛ نظیر افزایش دستمزدها، سیستم مالیاتی مترقی، کمکهای اجتماعی بیشتر، دسترسی آسانتر به بیمه بیکاری، و امنیت شغلی. 

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست