صادرات ـ واردات کانادا در ماه آگوست

در ماه آگوست، هم صادرات و هم واردات کانادا کاهش داشت، اما فاصله این دو (کسری تراز تجاری) کمتر شد و به ۲.۴ میلیارد دلار رسید. کسری تراز تجاری کانادا در ماه جولای ۲.۵ میلیارد دلار بود.

در ماههای جون و جولای، هم صادرات و هم واردات کانادا با نرخ دو رقمی افزایش داشتند اما در ماه آگوست واردات کشور ۱.۲ درصد کاهش یافت و برابر با ۴۷.۴ میلیارد دلار بود. صادرات کشور نیز در آگوست یک درصد کمتر شد و ۴۴.۹ میلیارد دلار بود.

میزان صادرات اتومبیل و قطعات آن ۶.۸ درصد کاهش داشت.آگهی

آگهی

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست