شش میلیون سالمند کانادایی این هفته نفری 300 دلار فوق العاده دریافت می کنند

کمک مالی 300 دلاری مخصوص شهروندان ارشد این هفته به حسابشان واریز می شود و یا به صورت چک برایشان ارسال می شود.

این کمک به خاطر پندمیک کرونا پرداخت می شود و فقط برای یک بار است.

این کمک به کسانی تعلق می گیرد که مزایای سالمندی Old Age Security Benefits دریافت می کنند که تعدادشان نزدیک به 6 میلیون نفر است.آگهی

آگهی

2.2 میلیون شهروند ارشد کانادایی که یارانه موسوم به Guaranteed Income Supplement دریافت می کنند، علاوه بر این رقم 200 دلار دیگر ـ فقط برای یک بار ـ دریافت می کنند.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست