سی و هشت درصد کانادایی‌ها به خاطر کرونا قرارهای پزشکی دیگرشان را از دست داده‌اند

یکی دیگر از لطماتی که کرونا به کانادایی‌ها زده، به هم خوردن چکآپهای پزشکی و آزمایشها و عکسبرداری‌ها و ملاقات های پزشکی شان بوده.

کادرهای پزشکی در ماههای اخیر شبانه روز در تلاش بوده‌اند تا بیماران کرونا را مداوا کنند و از گسترش کووید ۱۹ پیشگیری کنند، اما تدابیری که برای جلوگیری از سرایت کرونا وضع شده، بر دیگر نیازهای پزشکی بیماران اثر منفی گذاشته. برای مثال بسیاری از جراحی‌ها کنسل شده، دسترسی بیماران عادی به بیمارستانها محدود شده، و انجام بعضی از پروسه‌های کلینیکی، از آزمایش و عکسبرداری تا سیتی اسکن و تست ورزش قلب و سونوگرافی و غیره، یا کنسل شده و یا به تعویق افتاده.

نظرسنجی تازه‌ای که توسط انستیتوی Angus Reid انجام شده حاکی است که 38 درصد کانادایی‌ها گفته‌اند برای ملاقات های پزشکی شان با مانع روبرو شده‌اند.آگهی

آگهی

از این عده، هفتاد و شش درصدشان گفته‌اند که این مشکل سبب شده سلامت عمومی شان بدتر شود.

همچنین بیست و سه درصدشان گفته‌اند وقت ملاقات با پزشک خانوادگی شان را از دست داده‌اند، هیجده درصد نیز وقت ملاقات با پزشک متخصص را از دست داده‌اند. سیزده درصد هم قادر به انجام تستهای تشخیصی مورد نیازشان، نظیر MRI و CT Scan، نشده‌اند.

نتایج دیگر

ساکنان انتاریو بیشتر از ساکنان استانهای دیگر قرار پزشکی شان را از دست داده‌اند، به طوری که 44 درصد از ساکنان انتاریو که قرار پزشکی داشته‌اند گفته‌اند حداقل یک قرار را از دست داده‌اند.

کم درآمدها

آنهایی که درآمدشان کمتر بوده بیشتر از دیگران از انجام ملاقات‌ها و پروسه‌های پزشکی بازمانده‌اند.

جدول زیر این رابطه را نشان می دهد:

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست