سبزها یکی از هشت کاندیدای رهبری حزب را کنار گذاشتند

در حالی که فقط چند روز به انتخابات رهبری حزب سبز کانادا باقی مانده، این حزب یکی از کانادیداها را که مِریَم حداد Meryam Haddad نام دارد به علت نقض مقررات رفتاری حزب کنار گذاشت.

مریم حداد گفت بعدازظهر سه شنبه از تصمیم حزب آگاه شده و به وی گفته شده مقررات رفتاری حزب را زیر پا گذاشته. او تقاضای تجدید نظر کرده.

تاکنون، هشت نفر کاندیدای رهبری حزب بودند که با کنار رفتن مریم حداد تعدادشان به هفت نفر کاهش یافت. این کاندیداها توانسته اند تعداد اعضای حزب را به 35 هزار نفر افزایش دهند. این رقم ده برابر تعداد اعضای حزب در انتخابات قبلی رهبری حزب در ۲۰۰۶ است. رهبر جدید حزب سبز در سوم اکتبر مشخص می شود.آگهی

آگهی

دو رقیب اصلی این انتخابات، آنامی پال  Annamie Paul و دیمیتری لَسکَریس Dimitri Lascaris نام دارند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست