زوج نیکوکار 250 میلیون دلاربه دانشکده پزشکی دانشگاه تورنتو اهدا کردند

یک زوج نیکوکار مبلغ 250 میلیون دلار به دانشگاه تورنتو اهدا کردند.

دانشگاه تورنتو گفت جِیمز و لوئیس تِمِرتی James and Louise Temerty این مبلغ را به دانشکده پزشکی و بیمارستانهای وابسته به آن اهدا کرده اند.

دانشگاه گفت از این کمک برای احداث ساختمان جدیدی برای آموزش و تحقیق در علوم پزشکی و همچنین آموزشهای کامپیوتری، تحقیقات بیومدیکال و کارآفرینی استفاده خواهد شد. همچنین ده میلیون دلار از این مبلغ برای تحقیقات روی تست و واکسن کرونا اختصاص خواهد یافت.آگهی

آگهی

همچنین بخشی از آن برای اعطای بورسیه به دانشجویان سیاهپوست و بومی و … استفاده خواهد شد.

دانشگاه تورنتو گفت دانشکده پزشکی دانشگاه به اسم این زوج نیکوکار نامگذاری خواهد شد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست