زمستان امسال دستمزدها هم یخ می زنند

پندمیک کرونا که شیطانی زندگی بشر را چپ و راست کرده، برای سالها با ما خواهد بود.

اگر همه چیز خوب پیش برود و واکسن کووید در چند ماه آینده تولید شود و در اختیار عموم قرار گیرد و بشر این ویروس را از خانه جارو کند، هنوز غرامت هایی را باید بپردازیم؛ مثل چشم پوشیدن از افزایش حقوق و دستمزدها تا یکی دو سال بعد.

خلاصه بگوئیم، کانادایی ها انتظار نداشته باشند که حقوق و دستمزدشان در سال آینده بالا برود.آگهی

آگهی

بنگاه مشاور Morneau Shepell که در زمینه منابع انسانی تخصص دارد، از 889 سازمان و بنگاه اقتصادی نظرسنجی کرده که نتایج آن را سه شنبه منتشر کرد.

سی و شش درصد از این موسسات گفته اند که حقوق و دستمزد کارکنانشان را برای سال 2020 منجمد کرده و افزایش نخواهند داد. سیزده درصد نیز گفته اند در سال 2021 هم حقوقهایشان منجمد خواهد بود و افزایشی نخواهد داشت.

بیشترین سخت گیری ها در استان آلبرتا مشاهده شده که صدمات پندمیک خیلی سنگین بوده. حقوقها در این استان در سال جاری به طور متوسط فقط 1.4 درصد افزایش داشته. پیش بینی شده که آلبرتا در سال آینده نیز از این نظر از بقیه استانها عقب تر باشد.

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست