دود آتش سوزیهای غرب آمریکا سراسر قاره را فرا گرفت

آتش سوزیهای جنگلی غرب آمریکا چنان گسترش یافته که دود و مه حاصله تا شرق آمریکا و به شهرهای نیویورک و واشنگتن دی. سی. رسیده.

دانلد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به جای آنکه به فکر خواباندن آتش باشد به سخنرانی های جنجالی در گردهمایی های انتخاباتی می پردازد و وقتی پای این آتش سوزیها به میان می آید، فرمانداران ایالتها را ـ که اغلبشان دموکرات هستند ـ مسئول می شناسد و متهم به ضعف مدیریت می کند.

کانادا و آتش سوزیهای آمریکا

در این میان، دود و هوای آلوده ناشی از آتش سوزیها از غرب آمریکا نه فقط به شرق این کشور رسیده، بلکه بر کیفیت هوای کانادا تاثیر گذاشته، به طوری که بعضی خبرگزاریها گفتند «دود سراسر قاره را فرا گرفته.»آگهی

آگهی

سازمانهای آتش نشانی کانادا اما بیکار ننشسته و دهها نفر از ماموران آتش نشان برای کمک به همکاران آمریکایی، عازم کالیفرنیا و اورگون شده اند.

در اورگون آتش سوزیها تاکنون چهار هزار کیلومتر مربع را خاکستر کرده و حداقل هشت کشته به جا گذاشته.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست