دقیق ترین نظرسنجی درباره اوضاع بیزنسهای کانادایی

این روزها نظرسنجیهای بسیاری درباره کووید نوزده و بحران اقتصادی ناشی از آن در کانادا انجام می شود، اما به جرات می توان گفت که دقیق ترین نظرسنجیها به سازمان آمار کانادا تعلق دارد.

سازمان آمار کانادا با پیشینه طولانی و تجارب گسترده و منابع معتبر، مسئول تهیه آمار پایه در کانادا است.

این سازمان در چند روز گذشته اقدام به نظرسنجی از بیزنسها درباره شرایط کنونی آنها و آینده شان کرده.آگهی

آگهی

در اینجا مهمترین یافتههای این نظرسنجی را به آگاهی تان می رسانیم.

این نظرسنجی از 29 می تا سوم جولای انجام شده و نتیجهاش 14 جولای منتشر شده:

ـ از هر پنج بیزنس کانادایی یکی اگر شرایط کنونی ناشی از کووید نوزده برای شش ماه دیگر ادامه پیدا کند تعداد کارکنانش را کاهش خواهد داد، اعلام ورشکستگی خواهد کرد، و یا برای همیشه تعطیل خواهد کرد.

ـ 19.3 درصد بیزنسها در وضعیت کنونی کمتر از 6 ماه دیگر می توانند دوام بیاورند.

ـ 35 درصد هتلها و رستورانها فقط برای شش ماه دیگر می توانند دوام بیاورند.

ـ ۶۴ درصد بیزنسها گفتهاند که برای دریافت کردیت مورد تایید قرار گرفته و یا از کمکهای دولتی نظیر وام و سوبسید دستمزدها برخوردار شدهاند.

ـ کمتر از 24 درصد بیزنسها موفق شدهاند پرداخت اجاره یا مورگیج شان را به عقب بیندازند.

ـ کمتر از 25 درصد بیزنسها گفتهاند که پس از کنترل بیماری کرونا و رفع محدودیتها همچنان به کار از خانه ادامه خواهند داد.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست