دعوا کرد، کوبید، گریخت، بالاخره چاقو به دست دستگیر شد

اول دعوا کرد و بعد گریخت، آنگاه به ماشین پلیس کوبید و به گریزش ادامه داد، و بعد به حیاط خانه مردم رفت و پنهان شد. آخر سر چاقو به دست درون وسایل بازی کودکان پیدا شد.

 حادثه سه شنبه گذشته در آکسبریج انتاریو اتفاق افتاد.

ماجرا از دعوای دو نفر شروع می شود. به پلیس گزارش می شود که دو نفر مشغول نزاع با یکدیگر هستند. یکی از این دو نفر سوار اتومبیل پیکاپ تراکش شده از محل دور می‌شود، اما دنده عقب گرفته و به اتومبیل پلیس که در تعقیب او بود می‌کوبد. راننده خطاکار اکتفا نمی‌کند و با پیکاپ تراکش دو بار به دومین اتومبیل پلیس می‌کوبد و بعد به اتومبیل سوم پلیس می‌زند و پا روی گاز می گذارد و از محل می‌گریزد. در این تصادفات کسی آسیب نمی بیند؛ ماجرا ادامه می‌یابد.آگهی

آگهی

صبح چهارشنبه خانواده‌ای با پلیس تماس می‌گیرند و اطلاع می‌دهند غریبه ای در ملک آنهاست. افسران پلیس به محل می رسند. فرد از حیاط پشتی خانه فرار می‌کند و لحظاتی بعد چاقو به دست در محوطه بازی کودکان پنهان می‌شود.

راننده خاطی بالاخره بعد از منازعه کوتاهی توسط پلیس دستگیر می شود. او ۳۱ ساله و اکنون متهم به چندین فقره جرم است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست