در پاتیوهای تورنتو گرم می شوید

در این ایام پردغدغه، هوای سرد آخرین چیزی است که کانادایی ها می خواهند، ولی چه می شود کرد. پائیز تا چند روز دیگر حکومتش را آغاز می کند. باید به فکر نشستن کنار آتش بود.

شهرداری تورنتو این روزها ابتکاراتی به خرج می دهد. جان توری شهردار شهر گفت بارها و رستورانهای تورنتو اجازه دارند در پاتیوهای خود از وسایل گرمایی متحرک استفاده کنند تا بلکه بهتر بیزینس کنند.

به دنبال انتشار ویروس کرونا در ماههای مارچ و اپریل رستورانها و بارهای جنوب انتاریو اجازه یافتند در پیاده روها و محوطه های کنار خیابانی شان، پاتیو بزنند، و اگر پاتیو دارند گسترشش دهند. با زود رسیدن هوای پائیزی، صاحبان رستورانها و بارها نگران ادامه بیزینس خود هستند. شهرداری تورنتو برای کاستن از نگرانی ها اجازه داد این بیزینسها بتوانند از وسایل گرمازای متحرک در پاتیوها استفاده کنند تا مشتریان بیشتری جلب کنند. وجود این وسایل سبب می شود تا فصل استفاده از پاتیو تا نوامبر ادامه یابد و رعایت فاصله اجتماعی آسانتر باشد.آگهی

آگهی

البته صاحبان این اماکن باید به دقت دستورالعمل های ایمنی را برای استفاده از وسایل گرمازا رعایت کنند.

فقط در سلام تورنتو آنلاین بخوانید:

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست