در میان هشتاد و چند شرکت هواپیمایی، ایرکانادا دوم شد اما از ته صف

دهها خط هواپیمایی خارجی در نقل و انتقال مسافر به و از آمریکا فعالیت داشته اند، ولی بیشترین شکایت را در زمینه باز پس دادن پول بلیط مسافرانی که پروازشان کنسل شده اِیرکانادا داشته است.

مرجع دریافت شکایت مردم از شرکتهای هواپیمایی در آمریکا، دپارتمان ترابری این کشور است.

بعد از شیوع پندمیک کرونا اکثریت بالایی از پروازها کنسل شد و مسافران از سفر بازماندند، اما پس گرفتن پول بلیط ها به چالشی برای مسافران تبدیل شد.آگهی

آگهی

مردم در دریافت بهای بلیط هایشان دشواری داشتند. و بعضی از مسافران آمریکایی از شرکتهای هواپیمایی به وزارت ترابری شکایت بردند.

از نظر تعداد شکایات، در میان هشتاد و چند شرکت هواپیمایی خارجی، خطوط هواپیمایی ایرکانادا در مکان دوم قرار دارد و فقط یک شرکت خارجی دیگر بیشتر از آن شکایت داشته. البته اینها شکایاتی است که در ماه می به وزارت ترابری آمریکا تقدیم شده.

در مجموع در ماه می 1705 شکایت در رابطه با بازپرداخت بهای بلیط های کنسل شده، از ایرکانادا تقدیم این وزارتخانه شده.

ایالات متحده و اتحادیه اروپا شرکتهای هواپیمایی را ملزم به بازپرداخت پول بلیط های کنسل شده به مسافران می دانند، ولی ایرکانادا و دیگر شرکتهای هواپیمایی کانادایی از بازپرداخت بهای بلیط اکثر مسافرانی که پروازشان به خاطر کووید کنسل شد، خودداری کرده اند.

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست