خود را مشتری جا زد، اما با کشیدن چاقو از هشت سالن اسپا در تورنتو سرقت کرد

متهم فردی است 25 تا 30 ساله و لاغر که به زبان مندرین هم مسلط است.

او مسئول سرقت از هشت سالن اسپا و ماساژ شناخته شده.

به گفته پلیس او هر بار خود را مشتری جا می زده، و بعد با چاقو تهدید می کرد و پول نقد و متعلقات شخصی افراد را می گرفت و می گریخت.آگهی

آگهی

سرقتها در ماههای فوریه و مارچ انجام شده.

پلیس تورنتو اکنون به دنبال اوست.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست