خرس سیاه به خوردن میوه های خانه های مردم مشغول بود

این بار خرس چالاک و سرحالی به گردش در یکی از محلات شلوغ شمال ونکوور آمده بود. کارکنان محیط زیست استان بریتیش کلمبیا توانستند با موفقیت خرس را به تله بیندازند و سپس به محل بسیار دور منتقل کنند تا تماس با مردم نداشته باشد. محل جدید خرس را بیولوژیستهای حیات وحش مشخص کردند.

این خرس تنومند و سیاه نخستین بار روز پنجشنبه در حال خوردن میوه های فرو افتاده از درختان حیاط خانه مردم دیده شد. این خرس اگرچه رفتار تهاجمی نداشت، اما هیچ ابایی هم از نزدیک شدن به مردم نشان نمی داد. ماموران محیط زیست ابتدا سعی داشتند خرس را وادار به ترک محله کنند، اما عاقبت مجبور به آوردن تله ای بسیار بزرگ شدند. خرس با اشتیاق برای بلعیدن طعمه وارد تله شد و بدین ترتیب به دام ماموران افتاد.

ماموران محیط زیست از صاحبان خانه ها درخواست کردند که میوه های فرو افتاده از درختانشان را جمع آوری کنند. در این ایام خرسها با خوردن غذای زیاد خود را برای دوران خواب زمستانی آماده می کنند.آگهی

آگهی
fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست