حمله چهار تن از بالاترین مقامات پزشکی آمریکا به ترامپ

مرکز پیشگیری و کنترل بیماریها در آمریکا به نام US Centre for Disease Control and Prevention بالاترین مرجع پزشکی در مبارزه با بیماریهای واگیردار است.

اتفاق تازه اینکه چهار تن از سرپرستان سابق این مرکز دست به اقدامی بیسابقه زده و علنی به دانلد ترامپ و نحوه برخورد او با بیماری مسری کرونا حمله کردند.

اگرچه این چهار نفر مستقیما به نام ترامپ اشاره نکردند ولی شدیدا علیه توئیت‌های او عکس العمل نشان دادند. دانلد ترامپ در توئیت‌های خود به مقامات بهداشت و درمان آمریکا حمله می کند.



آگهی

آگهی

یکی از این مقامات دکتر آنتونی فاچی معروفترین کارشناس بیماریهای عفونی است. ترامپ به مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها CDC نیزحمله کرده است.

چهار تن از سرپرستان سابق این مرکز که هم در دوران دموکراتها مسئولیت داشته‌اند و هم در دوران جمهوریخواهان، به طور علنی گفتند:

«علم هدف حملات الله بختکی و حزبی قرار گرفته و این بذر ابهام و بی اعتمادی را پخش می کند، آنهم در مقطعی که مردم آمریکا به رهبری، تخصص و شفافیت نیاز دارند.»

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست