جمع کمکهای مستقیم به کانادایی ها از ۲۷ میلیارد دلار به ۵۲ میلیارد افزایش یافت

دولت فدرال مجموع کمک مستقیم به کانادایی ها را از ۲۷ میلیارد دلار قبلی به ۵۲ میلیارد دلار افزایش داد. بیل مونرو وزیر دارایی علت این افزایش را گستردگی تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا ذکر کرد.

این کمک به صورت ۲ هزار دلار در ماه، برای مدت چهار ماه، به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می شود.

کارگران و کارکنانی که درآمدشان به صفر رسیده و افراد خویش فرما مشمول این کمک میشوند. قبلا جمع کمکی که قرار بود به صورت مستقیم به متقاضیان پرداخت شود ۲۷ میلیارد دلار بود.آگهی

آگهی

مبلغ ۵۲ میلیارد دلار کنونی علاوه بر ۵۵ میلیارد دلاری است که به صورت عقب انداختن پرداخت مالیاتها به بیزنسها اعطا می شود.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست