جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ یکشنبه ۱۸ اکتبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا عصر یکشنبه، ۱۸ اکتبر، به ۱۹۸٬۱۵۱ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 93,391 confirmed (including 6,038 deaths, 78,559 resolved)
Ontario: 64,371 confirmed (including 3,046 deaths, 55,371 resolved)
Alberta: 21,775 confirmed (including 288 deaths, 18,651 resolved)
British Columbia: 11,189 confirmed (including 251 deaths, 9,387 resolved)
Manitoba: 3,302 confirmed (including 40 deaths, 1,587 resolved)
Saskatchewan: 2,330 confirmed (including 25 deaths, 1,963 resolved)
Nova Scotia: 1,097 confirmed (including 65 deaths, 1,026 resolved)
New Brunswick: 310 confirmed (including 3 death, 203 resolved)
Newfoundland and Labrador: 287 confirmed (including 4 deaths, 272 resolved)
Prince Edward Island: 63 confirmed (including 60 resolved)
Yukon: 15 confirmed (including 15 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved), 3 presumptive
Nunavut: NO confirmed casesآگهی

آگهی

Total: 198,151 (3 presumptive, 198,148 confirmed including 9,760 deaths, 167,112 resolved)

 

 

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست