جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ یکشنبه ۱۱ اکتبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا نیمروز یکشنبه، ۱۱ اکتبر، به ۱۸۱٬۷۶۷ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 86,133 confirmed (including 5,953 deaths, 71,839 resolved)
Ontario: 59,139 confirmed (including 3,005 deaths, 50,437 resolved)
Alberta: 19,995 confirmed (including 282 deaths, 17,488 resolved)
British Columbia: 10,185 confirmed (including 245 deaths, 8,502 resolved)
Manitoba: 2,524 confirmed (including 32 deaths, 1,475 resolved)
Saskatchewan: 2,068 confirmed (including 24 deaths, 1,883 resolved)
Nova Scotia: 1,092 confirmed (including 65 deaths, 1,022 resolved)
Newfoundland and Labrador: 279 confirmed (including 4 deaths, 269 resolved)
New Brunswick: 258 confirmed (including 2 death, 199 resolved)
Prince Edward Island: 61 confirmed (including 58 resolved)
Yukon: 15 confirmed (including 15 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved)
Nunavut: NO confirmed casesآگهی

آگهی

Total: 181,767 (0 presumptive, 181,767 confirmed including 9,612 deaths, 153,205 resolved)

 

 

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست