جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ پنجشنبه ۱۵ اکتبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا عصر پنجشنبه، ۱۵ اکتبر، به ۱۸۹٬۲۲۷ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 88,994 confirmed (including 5,977 deaths, 74,483 resolved)
Ontario: 61,413 confirmed (including 3,017 deaths, 52,512 resolved)
Alberta: 21,199 confirmed (including 287 deaths, 18,223 resolved)
British Columbia: 10,734 confirmed (including 250 deaths, 8,974 resolved)
Manitoba: 2,925 confirmed (including 37 deaths, 1,514 resolved)
Saskatchewan: 2,199 confirmed (including 25 deaths, 1,920 resolved)
Nova Scotia: 1,092 confirmed (including 65 deaths, 1,023 resolved)
New Brunswick: 292 confirmed (including 2 death, 200 resolved)
Newfoundland and Labrador: 283 confirmed (including 4 deaths, 271 resolved)
Prince Edward Island: 63 confirmed (including 60 resolved)
Yukon: 15 confirmed (including 15 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved)
Nunavut: NO confirmed casesآگهی

آگهی

Total: 189,227 (0 presumptive, 189,227 confirmed including 9,664 deaths, 159,213 resolved)

 

 

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست