جدیدترین آمار کووید ۱۹ در کانادا ـ پنجشنبه ۸ اکتبر

تعداد موارد تایید شده ابتلا به کووید ۱۹ در کانادا تا غروب پنجشنبه، ۸ اکتبر، به ۱۷۵٬۵۵۶ نفر رسید که بیشترین تعداد به کبک و در رتبه بعدی به انتاریو تعلق دارد. آمار و ارقام به تفکیک استانها و قلمروها به قرار زیر است:

Quebec: 82,992 confirmed (including 5,915 deaths, 68,585 resolved)
Ontario: 56,742 confirmed (including 2,992 deaths, 48,308 resolved)
Alberta: 19,718 confirmed (including 283 deaths, 17,338 resolved)
British Columbia: 10,066 confirmed (including 245 deaths, 8,398 resolved)
Manitoba: 2,344 confirmed (including 27 deaths, 1,454 resolved)
Saskatchewan: 2,012 confirmed (including 24 deaths, 1,845 resolved)
Nova Scotia: 1,089 confirmed (including 65 deaths, 1,021 resolved)
Newfoundland and Labrador: 276 confirmed (including 4 deaths, 269 resolved)
New Brunswick: 225 confirmed (including 2 death, 199 resolved)
Prince Edward Island: 59 confirmed (including 57 resolved)
Yukon: 15 confirmed (including 15 resolved)
Repatriated Canadians: 13 confirmed (including 13 resolved)
Northwest Territories: 5 confirmed (including 5 resolved)
Nunavut: NO confirmed casesآگهی

آگهی

Total: 175,556 (0 presumptive, 175,556 confirmed including 9,557 deaths, 147,507 resolved)

 

 

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست